Blog

Kauza Domu novinárov: Hniloba syndikátu sa vyvalila na povrch

18.09.2016 11:45

Desivé fakty o ekonomických aktivitách novinárskeho združenia

Hniloba syndikátu sa vyvalila na povrch

Jan ČERNÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK - Foto: www.zsvts.sk

Tom Nicholson, svojrázny a záhadný Kanaďan, autor knihy o Gorile, s ktorým si „priateľsky tyká“ istý člen podsvetia, dostal v januári 2013 od Syndikátu slovenských novinárov (SSN) ocenenie Novinársky čin roka. Ak bude SSN existovať nebodaj ešte aj po Novom roku v januári 2014, mal by za „novinársky čin“ oceniť už aj sám seba. Dokázal totiž svojpomocne ekonomicky, no najmä profesijne sám seba zlikvidovať.

 

Poslednou „klaňačkou“ bola ostatná tlačová konferencia novej predsedníčky SSN, ktorú si počtom 26 hlasov pre a 25 proti z pravdepodobného počtu 51 delegátov (ale možno aj menšieho) zvolil 11. snem SSN 16. októbra 2013. To slovo „pravdepodobný“ je zámerné. Tí, ktorí boli prítomní a chceli počuť a vidieť, videli a počuli. Nuž a spomínaná tlačovka bola iba paródiou na poskytovanie informácií verejnosti. Zopakujme, že ju organizoval jeden z najvyšších orgánov novinárskeho združenia – jeho predseda.

■ MAJETOK VŠETKÝCH

Dom novinárov je vyše šesťdesiatročná pamiatkovo chránená budova v najužšom centre Bratislavy, ktorú projektoval architekt Emil Belluš. Dnes je zostarnutým, ošarpaným a založeným sídlom SSN a jeho pridruženej výroby – Akadémie médií. A tiež smutným výkričníkom ambiciózneho projektu Mediaregion. Za vznikom občianskeho združenia SSN stálo kedysi zoskupenie skúsených osôb, ktoré zrejme dobre vedeli, čo všetko sa skrýva pod pojmom „majetok Slovenského zväzu novinárov“. Dobre dotovaný sociálny fond, rekreačné objekty, nehnuteľnosti po celom Slovensku. A samozrejme aj budova na Župnom námestí. Skvelá živnosť na dlhé roky, len o tom presvedčiť novinársku verejnosť. Dalo sa to ľahko. V tom istom období totiž došlo ku generačnej genocíde novinárov a až na malé, zväčša niekdajšie stranícke výnimky, boli všetci nad tridsať rokov veku postupne odstavení. Omladina zo samého opojenia mocou slova a posadnutosti čímsi, čo ktosi nazval „slobodou“, nadšene zvolala – podporujeme založenie stavovskej organizácie. A razenie tunela sa začalo.

 

FLUKTUÁCIA PREDSEDOV

Po takmer pätnástich rokoch už nebolo z čoho brať, a tak začal byť akútny nedostatok predsedov SSN. Predsednícky post sa zmenil na akúsi dočasnú trafiku – v ktorej, až na vzácne výnimky, chvíľu mohli sedieť tí zo známych, ktorí práve v novinárskej branži nemali „flek“. Stálo to za to – hovorí sa, že súčasný príjem predsedu SSN je 1 400 eur mesačne, a tak to bolo už aj za jeho predchodcu. Mzdové náklady na kanceláriu syndikátu (päť osôb v súčasnosti) dosahujú a možno v súčasnosti aj presahujú hranicu 9 tisíc eur mesačne. Mimochodom, je to údaj v jednej z interných správ o hospodárení SSN z uplynulých rokov. A keďže terajšia predsedníčka na tlačovej konferencii a aj na sneme prízvukovala, že ona na tom nič nemenila a že je to „zdedený stav“... Nuž, kto by sám sebe znížil mesačný príjem 1 400 eur? Iba v jednom sa mýli. Ona tvrdí, že je to v kompetencii predsedníctva syndikátu ako orgánu. Ale stanovy syndikátu jasne hovoria, že je to v kompetencii predsedu. Asi si ich za vyše roka v pozícii poverenej predsedníčky nestihla súčasná snemom zvolená šéfka v návale povinností a zachraňovaní syndikátu prečítať.

■ PRIVILEGOVANÝ CUDZOPASNÍK

Ako inak nazvať Akadémiu médií? Pôsobí v takmer všetkých priestoroch budovy SSN na Župnom námestí, okrem kancelárií syndikátu a reštaurácie na prízemí. Za to platí syndikátu (do konca októbra 2013) 800 eur, vrátane energií, tepla a upratovania. Len za jedného študenta a jeden semester však „nezisková“ Akadémia médií berie 999 eur plus zápisné. Čo má z toho syndikát? Do akadémie vložil najväčší zakladateľský podiel – 50 tisíc, lenže ako akcionár disponuje iba jediným hlasom. Takže, ak si teraz vedenie akadémie odhlasuje, že presťahuje kanceláriu predsedníčky syndikátu z jeho budovy na lavičku pred vedľajší Kostol Svätej Trojice, kde sídlia bezdomovci, tak sa tak aj stane. Už len na pobavenie je, že napriek práve iba jednému hlasu, má SSN vo vedení Akadémie médií až troch súčasných či bývalých predsedov SSN – Krútka, Fülle, Valková... Náhoda? Príliš priehľadné.

■ KLINEC DO RAKVY

Projekt Mediaregion, v ktorom (náhodou) opäť figurujú bývalí funkcionári SSN a ich spriatelené osoby – za peniaze syndikátu, za eurofondy a za verejné peniaze Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Za rakúske peniaze, s čím projekt rátal, však nie. Rakúšania totiž veľmi rýchlo prišli na to, o čo ide. A potom je tu ešte záhadná pôžička od nebankovky, ktorej menovec operuje ako schránková firma na ostrove Maurícius v Tichomorí. Dvestotisíc eur plus nemalé percentá musí syndikát splatiť vo februári. Ak nie, príde o budovu. Pri tom všetkom, jediný príjem, ktorý syndikát ešte má, nepresahuje v súčasnosti 5 000 eur mesačne. A klesá tak rýchlo, ako sa zmenšuje členská základňa. Že ekonomická záhada? Alebo – tunel bol konečne prerazený? Alebo prezradený...


 

 

Predsedníčka SSN Tamara Valková: „Dnes to ľutujem, mali sme vyhlásiť bankrot.“

 

A tiež: „Veci si má riešiť organizácia vo svojom vnútri.“

 

Ak by sme prijali tento názor predsedníčky Slovenského syndikátu novinárov na to, ako sa majú profesijné združenia a stavovské organizácie správať, keď narazia na nepríjemné otázniky, potom by sme mohli médiá ako také zrušiť. Veď každý si doma „porieši“ to, čo treba, a nikomu zvonku do toho nič nie je. Lekcia z modernej slovenskej demokratickej žurnalistiky ako vyšitá. Napriek tomu sme sa pokúsili osloviť pani Tamaru VALKOVÚ, predsedníčku SSN, zvolenú nedávno na jeho sneme. Poslali sme deväť otázok.

● Čo si myslíte o Akadémii médií (AM), nie je to zbytočná finančná záťaž pre SSN v jeho súčasných ekonomických, takmer existenčných problémoch?

 AM je nezisková organizácia a jedným zo spoluzakladateľov je SSN. Zvyšok sú súkromné osoby. Viete, nerada by som hovorila, či bola vo vhodnom čase  založená či skôr sfunkčnená. Som zástanca toho, aby si veci riešila organizácia vo vnútri, teda SSN a jeho členovia a volené orgány.

 ● Aké nájomné za priestory, služby a energie platila AM donedávna – kým nebola upravená nájomná zmluva – a dokedy je platné nové znenie zmluvy a v akej výške plnenia?

 SSN je združenie, ktoré má zmluvy s viacerými firmami, a staviam sa k spoločnosti zodpovedne, nebudem zverejňovať výšku nájomného, cien atď. SSN nie je financovaný z verejných zdrojov, čo iste chápete.

● Ste predsedníčka SSN – stavovskej organizácie, ktorá neraz kritizuje podobné „súbehy novinárskych aktivít“, ako hodnotíte predchádzajúcu politickú činnosť pána J. Fülleho vo vedení volebnej kampane I. Radičovej a jeho súčasné pôsobenie na AM, tiež v jej vedení, ktorá pripravuje žurnalistov na ich zodpovednú, a najmä nestrannú prácu?

 Bez odpovede – pozn. red. (???)

 ● Prečo a komu boli predané chaty v Repišti – koľko stála SSN rekonštrukcia jednej z nich pred predajom? Za akú cenu boli predané?

 Chaty v Repišti sme potrebovali urýchlene predať práve z dôvodu, aby sme boli schopní zaplatiť pôžičku. Predávala ich realitná kancelária za podmienok, ktoré odsúhlasili členovia predstavenstva. Nie som oprávnená zverejňovať, komu sme ich predali. Realitná kancelária nám dala ponuky, bolo ich niekoľko a my sme sa rozhodli pre najvyššiu ponuku. Pred predajom nebola robená žiadna rekonštrukcia.

snn.sk/kauza-domu-novinarov-hniloba-syndikatu-sa-vyvalila-na-povrch/

Rudolf Vasky o pripravovanej krvavej revolúcii na Slovensku

12.09.2016 17:45

Opodstatnený strach / Well Founded Fear

politický azyl v USA je udeľovaný iba ľudom, ktorí preukážu opodstatnený strach z perzekúcie v ich domovskej krajine

Bol by absolútny nezmysel robiť teraz revolúciu bez prijatia opatrení aby sa neopakovalo prevracanie kabátov ako v roku 1989. Dnes už je absolútne nepotrebné vysvetľovať tie katastrofálne a tragické následky pre Čechov a Slovákov , keď po revolúcii bolo dovolené a umožnené ľudom z predchádzajúcemu režimu prevr8ti5 kabáty a pokračovať ako keby nič!

Opodstatnený strach, azyl, Rudolf Vaský

Psychopatické blúznenie ?

Na prvý pohľad, dávať za prvý cieľ našej revolúcie tu na Slovensku, krvavo a brutálne ubiť na smrť celý režimu ktorý tu vládol od roku 1989, sa môže zdať všetkým ako psychopatické blúznenie, a idioti dokonca to budú prirovnávať a budú tvrdiť, že je to to isté čo pred nedávnom viedlo k tragédii v Nórsku.

Títo idioti vôbec nechápu, že práve tím že jasne, zreteľne a nekompromisne deklarujeme ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov ktorí participovali na režime od roku 1989, dosiahne sa praví opak : zabráni sa hroznému, krvavému a beštiálne brutálnemu vyúčtovaniu a nikomu sa neskriví ani vlas na hlave !

Ako to bude možné ?

Preto že takto vytvoríme pre tích zločincov a hajzlov podmienky na rýchle a bez problémové získanie politického azylu v USA ! Prečo je dôležité vytvoriť podmienky na bezproblémové získanie politického azylu ?

Preto, lebo politický azyl v USA je udeľovaný iba ľudom ktorý preukážu opodstatnený strach z perzekúcie v ich domovskej krajine / a “well-founded fear” of persecution in their home countries

Len že, táto definícia "opodstatneného strachu" je tak široká a tak abstraktná že veľmi často politický azyl je odmietnutý.

Dokonca o probléme získania politického azylu bol natočený 119 minútový dokumentárny film z názvom Well-Founded Fear

 • Directors/Producers: Shari Robertson and Michael Camerini Distributed by
 • The Epidavros Project Inc.www.epidavros.org
 • postmaster@epidavros.org141 West 28th Street, Suite 1101
 • New York, NY 10001212.594.2127

Tiež na problematiku získania azylu pozrite na

Ak by sme jasne, zreteľne a nekompromisne nedeklarovali ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov ktorí participovali na režime od roku 1989, mohlo by sa stať, že všetkým by sa nepodarilo získať politický azyl v USA, my by sme ich pochytali a potom ubili na smrť so železnými tyčami! - alebo by skončili podobne ako Nikolaj Čaušesku.

Pozrite čo sa stalo Nikolajovi Čaušeskovi

 

Arogantný idiot, keď mu radili aby zbalil kufre a ušiel, on neušiel a potom keď už utiecť aj chcel - už nemohol a takto pekne skončil rozstrieľaný aj so svojou manželkou.

 

Ako vidíme, Čaušesku to mal celkom dobré, on skončil veľmi rýchlo s dávkou zo samopalu, ale títo: Dzurinda, Fico, Mikloš, Radičová, Slota, Bugár, Fígeľ, Sulík, Matovič a ich paholkov-ia, bíreši a poskokovia a ostatní Fašistický zločinci a hajzli tohto režimu of 1989, ak budú sprostí a arogantní ako Čaušesku skončia horšie ako on: BUDÚ UBITÍ NA SMRŤ SO ŽELEZNÝMI TYČAMI !

A celé obdobie po roku 1989 bude vyhlásené za obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu !!!

www.rudovasky.com/opodstatneny-strach?seid=HADJBBMNPVE4VNF

Výzva k odvolaniu dokumentu "... o zverení a zasvätení sa Panne Márii"

11.09.2016 11:56

Výzva k odvolaniu dokumentu "... o zverení a zasvätení sa Panne Márii"

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/BiskupMarianChovanec.jpg/230px-BiskupMarianChovanec.jpg

Vážený biskup a predseda teologickej komisie Mons.Marián Chovanec

Boh si Vás vyvolil do tejto služby, aby ste predsedali teologickej komisii KBS, ale zároveň, aby ste vydávali svedectvo pravej katolíckej viery, ktorá je v súlade s oficiálnym učením Cirkvi.

 

Dokument, ktorý ste vydali "o zverení a zasvätení sa Panne Márii" (ďalej len ZPM) má niekoľko nezrovnalosti, až zavádzajúcich tvrdení, ktoré sú v rozpore s oficiálnym učením Cirkvi ako aj s tým, čo nám bolo zjavené Bohom a samotnou Pannou Máriou.

 

Z týchto dôvodov Vás žiadame o odvolanie dokumentu (ZPM) a nápravu, aby bolo zadosťučinené spravodlivosti.

 

Niekoľko bodov z dokumentu, ktoré sú v rozpore s učením Cirkvi:

 

 1. Nesprávne vysvetlený pokrok s ohľadom na terminológiu

   

  V dokumente (ZPM) sa píše: "Pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26). Toto zasvätenie, ktoré má mať charakter úplnosti a trvácnosti, môže urobiť len pokrstená a pobirmovaná osoba za asistencie Cirkvi."

  https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/o-spravnom-vyjadrovani-sa-vo-vztahu-k-panne-marii

 

 Nie je správnym pokrokom, keď dané pojmy sa nahrádzajú inými, pretože to nie je v súlade s učením Cirkvi a Svätých z nebeského Kráľovstva. Ten by bol až vtedy, keby skutočne Svätí z nebeského Kráľovstva prestali používať pojem: "zasvätenie sa Panne Márii" a nahradili ho: "Zverenie sa Panne Márii".

Taktiež, až keby bol vydaný oficiálny dokument Cirkvi, kde by sa zrozumitelne vyjadrilo, že nemáme používať pojem: "zasvätenie sa Panne Márii", ale "zverenie sa Panne Márii"

Podotýkam, že za oficiálny dokument Cirkvi sa považuje taký dokument, ktorý je schválený pápežom a nie len jednotlivcami Cirkvi, aj keby sa jednalo o kardinála, pretože neomylnosť učenia Cirkvi spočíva výhradne v tom učení, ktoré je v súlade s učením pápežov.

Čo sa týka Svätých... dodnes nás vyzývajú k zasväteniu sa Panne Márii, takže nemôžeme hovoriť o zmene terminológii ako o niečom, čo je v súlade s Božou vôľou.

 

Keďže Svätí z nebeského Kráľovstva naďalej používajú terminologiu o "zasvätení sa Panne Márii" ako aj o "zverení sa Panne Márii" a neexistuje oficiálny dokument Cirkvi , ktorý by vyzýval veriaci ľud pre zmenu terminológii, nemôžeme ich učiť, aby konali v rozpore s učením, zvlášť keď je stále platné a to platí aj pre biskupov v jednotlivých diecézach.

 

 1. Neobjektívne porovnanie modlitieb k Panne Márii

   

  V dokumente (ZPM) sa píše: "Pre zasvätenie sa svätcom (i Panne Márii) podľa vzoru bl. Jána Pavla II. (por.  encykliku Redemptoris Mater 31, 33, 42; aj apoštol. list - Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého Otca Františka (modlitba zverenia zo dňa 13.10.2013) sa odporúčajú použiť termíny: zveriť sa; oddať sa; postaviť sa pod ochranu."

 

Porovnali ste len tie modlitby, kde spomínaní pápeži použili slová zverenia, avšak nepoužili ste tie modlitby, kde pápeži spomínajú aj slová zasvätenia.

Napr. sv.Ján Pavol II. použil v modlitbe k Panne Márii (7.6.1981) slová zverenia a zasvätenia, čím dáva najavo, že aj keď sú rozdielne, predsa ich obidva treba použiť:

 

A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nádeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudský svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.


https://www.fatima-sf.sk/?m=77

 

Ďalším dôkazom toho, že aj v súčasnosti pápež František súhlasi s používaním slov o zasvätení sa Panne Márii je jeho osobitná výzva, ktorú uskutočnil predseda portugalských biskupov Mons.José Patriarca vo Fatime (13.5.2013)

 

"Panna Najsvätejšia, sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s týmto zástupom pútnikov, na 96. výročie Tvojho zjavenia pastierikom v tejto Cova da Iria, kvôli uskutočneniu túžby pápeža Františka, jasne prejavenej, zasvätiť Ti, Fatimská Panna, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho pastiera. Preto zasväcujeme Tebe, ó Pani, ktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža: zaplav jeho srdce Božou nehou, ktorú si Ty zakúsila ako nik iný, aby mohol objať všetkých mužov a ženy tejto doby láskou Tvojho Syna Ježiša Krista."

 

https://www.lamadredellachiesa.it/consacrazione-del-pontificato-di-papa-francesco-alla-s-vergine-di-fatima-testo-integrale/


 

Vážený Mons.Marián Chovanec, táto verejná výzva je nie len k náprave, ktorá má odvolať dokument (ZPM) , ale zároveň k zasväteniu slovenského a ruského národa nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, keďže je stále aktuálna - zvlášť v tejto počiatočnej fáze 3 svetovej vojny (porov.slová pp.Františka) a to z dôvodu, že niektorí biskupi a im zverený ľud sa prestali zasväcovať Srdcu Panny Márie resp. prestali plniť výzvu Panny Márie z Fatimy:

 

Aby sa tomu predišlo, budem žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odčiňujúce sväté prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje požiadavky, Rusko sa obráti a budú mať pokoj; ak nie, roznesie svoje bludy do celého sveta, šíriac vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú zničené. Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate obdobie mieru.“[7]

 

S úctou a v modlitbách na Vás myslí veriaci ľud, aby ste s Božou pomocou sa rozhodli správne a v súlade s oficiálnym učením Cirkvi. Nech Vás žehná Pán Ježiš Kristus a pod ochranou Panny Márie vedie cestou bezpečia viery i dobrých mravov.
 

Osudná kulka narkokrále Escobara - zastřelil se sám. Viděl, že není úniku‘

05.09.2016 15:20

 

Narkobaron Pablo Escobar (vlevo) a jeho syn Sebastián Marroquín. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy
Narkobaron Pablo Escobar (vlevo) a jeho syn Sebastián Marroquín. | foto: Repro LN
 
BOGOTÁ/PRAHA Nezabilo ho kolumbijské komando ani americký odstřelovač, ale sáhl si na život sám. Takový byl konec kokainového krále Pabla Escobara podle jeho jediného syna. Smrt drogového bosse dodnes obklopují nejasnosti.

„Můj otec vždycky říkával, že má v pistoli 15 nábojů – 14 pro své nepřátele a ten poslední pro sebe,“ nechal se slyšet jistý argentinský architekt Sebastián Marroquín pro americký magazín New York Post.

Na tomto tvrzení by přitom nebylo nic až tak pozoruhodného. Tedy pokud by se Marroquín nenarodil před 39 lety v Kolumbii pod zcela jiným jménem.

Jako Juan Pablo Escobar. Jako jediný syn nejslavnějšího drogového bosse všech dob, šéfa obávaného Medellínského kartelu a svého času sedmého nejbohatšího muže planety. Muže, jehož život a smrt nepřestává fascinovat svět i bezmála 23 let od osudné honičky po medellínských střechách.

Juan Pablo Escobar, dnes vystupující pod jménem Sebastián Marroquín, se v ojedinělém rozhovoru vrací právě k posledním okamžikům svého otce, jež dodnes obklopují nejasnosti.

Jedinému synovi kokainového krále bylo 17, když jeho otec zemřel. Dva roky nato se pak uchýlil se svojí matkou a mladší sestrou Manuelou do Argentiny, kde žije dodnes. Teprve před několika lety vůbec poprvé po smrti otce prolomil mlčení, když se omluvil některým z obětí jeho řádění. V roce 2014 mu vyšla kniha s názvem Pablo Escobar: Můj otec.

Smrtící kariéru Pabla Escobara mapuje také oceňovaný seriál Narcos:

Prozradil ho telefonát

Escobarův syn nyní vyrukoval s tvrzením, že poslední okamžiky osudné honičky zamaskovaly kolumbijské úřady tak, aby si mohly veřejně připsat svůj největší úspěch ve válce proti drogám.

Psal se tehdy 2. prosinec roku 1993, bylo krátce před polednem a Pablo Escobar teprve vstával, jak bylo jeho zvykem. Natáhl si světle modré džíny, volné modré tričko s límečkem a obul žabky. To, co měl na sobě, později viděl celý svět na snímku, na němž jeho bezvládné tělo leží na hromadě suti, zatímco se nad ním usmívají vojáci.

Escobar toho dne snědl talíř špaget a zase si lehl do postele s telefonem v ruce a pokusil se spojit se svojí rodinou. Tou dobou byl již 15 měsíců na útěku a na jeho dopadení byla vypsaná odměna pět milionů dolarů. Musel být mimořádně opatrný. Vydával se tedy za novináře. Telefonát vyšel až na třetí pokus. V krátkosti hovořil s dcerou Manuelou, ženou i Juanem Pablem. To bylo naposledy, kdy s ním mluvil.

Signál z hovoru totiž potvrdil kolumbijským složkám indicie, kterých se jim dostalo den předtím v podobě nebývale velkého počtu hovorů v jedné z medellínských čtvrtí. Toho dne měl totiž Pablo Escobar 44. narozeniny.

Další den ho ale štěstí nadobro opustilo. Když do Escobarova úkrytu vtrhlo komando, byl v domě jen on a jeho osobní strážce. Oba se dali na zběsilý úprk přes medellínské střechy. Ani jeden se ale nedostal daleko. Pabla Escobara zasáhly kulky do nohy a do trupu. Třetí poté do hlavy.

Čí prst zmáčkl spoušť?

Kdo onen poslední a osudný výstřel vypálil, je dodnes předmětem spekulací. Podle oficiální verze kokainového krále zlikvidovaly kolumbijské bezpečnostní složky, které s ním tou dobou už roky vedly krvavou válku, jež si vyžádala množství obětí na obou stranách. Podle těch nejmírnějších odhadů měl Escobar na svědomí smrt nejméně čtyř tisíc lidí. Od členů konkurenčních kartelů přes politiky, soudce či novináře.

Podle jiné z verzí to byl odstřelovač z americké jednotky Delta Force, který tehdy stiskl spoušť a trefil Escobara do hlavy.

Jeho syn však nyní tvrdí, že si otec, když byl zatlačen do úzkých – obklopen stovkami policistů a zraněný –, sáhl na život sám.

„Není to teorie. Forenzní vyšetřovatelé, kteří provedli pitvu, nám řekli, že to byla sebevražda, ale že jim vyhrožovaly úřady, aby ve své závěrečné zprávě nezveřejnili pravdu,“ nechal se slyšet s tím, že jeho otec si přiložil svoji pistoli značky Sig Sauer k pravé straně hlavy a zmáčkl spoušť, když viděl, že již není úniku.

Že si sám sáhl na život, přitom už dříve tvrdili i Escobarovi bratři Roberto a Fernando.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/osudna-kulka-narkokrale-escobara-zastrelil-se-sam-videl-ze-neni-uniku-129-/zpravy-svet.aspx?c=A160816_120405_ln_zahranici_msl

Nórsko: Zatkli matku a odobrali jej deti, pretože vraj “upiekla len lacnú tortu”

10.08.2016 17:44
Nórsko: Zatkli matku a odobrali jej deti, pretože vraj “upiekla len lacnú tortu”

V Norsku děti odebírají kvůli „špatnému“ dortu

dieťa

Matce odebrali 3 děti, protože k narozeninám svému dítěti upekla příliš obyčejný sváteční dort. Oznámily to centrální norské noviny „VG“.

2. května 2014 byl opublikován článek, že Barnevarn (dětská policie Norska) spěšně a bez předchozího upozornění „zachránila“ děti před touto nedbalou matkou.

V Norsku je potřeba, aby domácí dort byl z více než jednoho druhu čokolády, aby na něm byly disneyovské postavičky, a také musí mít 12.000 a více kalorií, prohlásila ministryně Norska pro záležitosti týkající se dětí, Solveig Horneová.

A tato matka si v nejbohatší zemi na světě dovolila upéci příliš primitivní dort pouze z jednoho druhu čokolády. Proto matku zatkli a všechny její 3 děti předali norským adoptivním rodičům…

Zdroj: https://www.juvenaljustice.ru/index.php/news/1507-v-norvegii-detej-teper-otbirajut-

za-nepravilnye-domashnie-torty

 

Kontroverzné vyjadrenie ZOJ k pochybnému sudcovi Jurajovi Klimentovi

09.08.2016 14:48

Dňa 8.12.2015 bol v DenníkuN zverejnený blog Jany Teleki pod názvom „Ako sudca Koza (dnes Kliment) so siskárom Tóthom po dobrom mene zatúžili a knihu o kauze Cervanová písali“; a dňa 10.12.2015 v týždenníku Týždeň názor Martina Mojžiša pod názvom „ Má sudca Kliment všetkých päť pohromade?“. Obidva články vážne spochybňujú profesionálnu česť a odbornú spôsobilosť sudcu Najvyššieho súdu JUDr. Juraja Klimenta.

            Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ považuje tieto útoky na sudcu Klimenta za nenáležité, ktoré prekročili rámec vecnej kritiky a slušnosti. Sudca Juraj Kliment si nemusí hľadať dobré meno, lebo ho vždy v justícii mal. Vo výkone sudcu je od 1. januára 1990 a prešiel všetkými stupňami súdnej hierarchie. Na Najvyšší súd bol preložený od 1. januára 1999, a patrí k uznávaným a rešpektovaným sudcom trestnoprávneho kolégia. V roku 2009 bol zakladateľom sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu a neskôr združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“.

            Z našich osobných skúseností vieme, že nikdy nepodľahol politickému a ani mediálnemu tlaku, v pridelených veciach rozhodoval nestranne a nezaujato, bez ohľadu na spoločenskú objednávku a s tým spojenú popularitu vo verejnosti.

V Bratislave 11. decembra 2015

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

 

 

 

Kongregace pro nauku víry: Notifikace – Vassula Ryden, listopad, 1995

07.08.2016 17:05

Mnozí biskupové, kněží, řeholní i laické osoby vyžadovali od této kongregace směrodatný posudek o aktivitách paní Vassuly Ryden, řecké pravoslavné sídlící ve Švýcarsku, která mluveným slovem i psaním šíří v katolických kruzích po celém světě poselství připisovaná údajným nebeským zjevením.

Klidné pozorné zkoumání celé otázky konané touto kongregací, aby „zkoumala duchy, a viděla, zda jsou z Boha“ (viz 1 Jan 4,1) vyneslo na povrch – jako přídavek k pozitivním aspektům – dost závažných prvků, které ve světle katolické doktríny musí být posuzovány negativně.

Kromě toho, že je třeba poukázat na podezřelý způsob, jímž se tato údajná zjevení udála, je třeba podtrhnout několik doktrinálních chyb, které obsahují.

Mimo jiné jazyk, užívaný, když se mluví o Osobách Trojice, je dvojznačný do té míry, že mate specifická jména a funkce Božských osob. Tato údajná zjevení předpovídají nadcházející období, kdy Antikrist převládne v Církvi. „Milenárním“ způsobem je prorokováno, že Bůh se chystá k finálnímu, slavnostnímu zásahu, který založí na zemi, ještě před definitivním příchodem Krista, éru pokoje a všeobecného rozkvětu. Navíc tento blízký příchod je předpovězen Církvi, která bude jakýmsi pankřesťanským společenstvím, což odporuje katolické doktríně.

Skutečnost, že shora uvedené omyly se už neobjevují v pozdějších spisech Rydenové, je znamením, že údajná „nebeská poselství“ jsou pouze plodem soukromých meditací.

Navíc tím, že se obvykle podílí na svátostech katolické církve, přestože je řeckopravoslavná, vyvolává paní Rydenová značné překvapení v různých kruzích katolické církve. Zdá se, že klade sebe samu nade vši církevní jurisdikci a každou kanonickou normu a ve skutečnosti vytváří ekumenický zmatek, kterým rozčiluje mnoho autorit, kněží a věřících své vlastní církve, když se vymyká její církevní disciplíně.

Pro tyto negativní účinky aktivit Vassuly Rydenové, nehledě k některým pozitivním aspektům, žádá kongregace zásah biskupů, aby jejich věřící byli vhodně informováni a aby v jejich diecézích nebyla poskytována příležitost k šíření jejích idejí. Konečně kongregace vybízí věřící, aby spisy a řeči paní Rydenové nepovažovali za nadpřirozené a aby zachovali čistotu víry, kterou Pán svěřil Církvi.

Vatikán, 6. října 1995

Dokument nie je schválený pápežom:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19951006_ryden_en.htm

Kontroverzné vyjadrenie Mons.Duku v prípade Vassuly Ryden

07.08.2016 16:50

https://www.cirkev.cz/Media/ContentItems/303_00303/017252.jpg

Vyjádření ČBK (ACEB 09/2001) z září 2001 k této problematice je následující:  

Podle sdělení Kongregace pro nauku víry z 6. října 1995 vyvolává paní Vassula Rydenová problémy jak v pravoslavné, tak římskokatolické církvi. Zmíněná paní nerespektuje normy vztahující se na ekumenickou spolupráci. Údajná nebeská poselství, jak konstatuje tento dokument, jsou plodem čistě soukromé meditace. I přes některá pozitivní hlediska dopad této činnosti je negativní. Kongregace zavazuje biskupy, aby informovali věřící a nedávali žádný prostor ve svých diecézích k šíření jejích myšlenek. Věřící vyzývá, aby spisy i projevy paní Vassuly Rydenové nepovažovali za nadpřirozené a uchovali si čistotu víry, kterou Pán svěřil Církvi.

Mons. Dominik Duka OP biskup královéhradecký, místopředseda ČBK předseda komise ČBK pro nauku víry

 

Kontroverzné vyjadrenie kongregácie pre náuku viery z r.2007 v prípade Vassuly Ryden

27.07.2016 15:44

Dokument nie je schválený pápežom:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070125_vassula-ryden_en.html

Vaša Eminencia / Vaša Excelencia,

Kongregácia pre náuku viery neustále dostáva žiadosti o vysvetlenie vo vzťahu k spisom a aktivitám pani Vassuly Ryden. Tieto žiadosti sa týkajú najmä osvojenia si Notifikácie z 6. októbra 1995 a kritérií, ktorých sa má miestna Cirkev pridŕžať pri posudzovaní, či spisy pani Vassuly Ryden môžu byť šírené.

V tomto ohľade si Kongregácia žiada vzhlásiť nasledujúce:

1) Notifikácia z roku 1995 ako doktrinálny posudok skúmaných spisov ostáva v platnosti

2) Pani Vassula Ryden však po dialógu s Kongregáciou pre náuku viery poskytla vysvetlenie k niektorým problematickým bodom jej spisov a k povahe jej posolstiev, ktoré neprezentuje ako božie zjavenia ale ako jej osobné meditácie (pozri prílohu 2: List z 4. apríla 2002, uverejnenú v TLIG vyd. 10). Z normatívneho pohľadu, nasledujúc spomenuté vysvetlenia, je nutné prípad od prípadu pristúpiť k obozretnému posúdeniu skutočnej schopnosti veriacich čítať spisy vo svetle spomenutých vysvetlení.3) Konečne, zostáva nevhodné pre katolíkov zúčastňovať sa na modlitbových skupinách, založených pani Ryden. Čo sa týka ekumenických stretnutí, veriaci nech dodržiavajú normy Direktória o ekumenizme, Kódexu kánonického práva (kán. 215; 223 §2 a 383 §2) a diecéznych ordinárov.

Ďakujúc za pozornosť a vyjadrujúc uznanie, ostávam váš úprimne v Kristovi

William kard. Levada
prefekt

List sv.Pia z Pietralciny viz.Conchite (3.3.1962)

23.07.2016 23:44

 

https://www.virgendegarabandal.net/padrepio.gif

 

List sv.Pia Conchite (2.3.1962) str.11 (foto)
They do not believe in you or in your conversations with the Lady in White. BUT THEY WILL BELIEVE YOU WHEN IT WILL BE TOO LATE"
"Oni vam neveria alebo vašim rozhovorom s Pani v bielom. Ale budú vám veriť, ked to bude príliš neskoro "
www.garabandal.us/…/padre_pio.pdf

 

"Moje drahé deti,
V deväť hodín ráno mi
Bohorodička povedala, aby som vam to povedal:
" O, Blažené mladé dievčatá zo San Sebastian de Garabandal. Sľubujem vám, že budem s vami až do konca storočia a budete so Mnou až do konca sveta a neskôr sa so mnou spojite v sláve Raja.
"
whatisgarabandal.blogspot.sk/…/padre-pio-and-g…
"My Dear Children,
At nine o'clock this morning the Holy Virgin told me to say to you: 'O Blessed young girls of San Sebastian de Garabandal! I promise you that I will be with you until the end of the centuries, and you will be with Me during the end of the world and later, united with Me in the Glory of Paradise.'
 
https://3.bp.blogspot.com/-5OkWUiiyJ7s/UgZqVOcr2DI/AAAAAAAABdo/yyAYR5_zUeY/s1600/Diapositiva24.JPG
 
 
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>