Kontroverzné vyjadrenie ZOJ k pochybnému sudcovi Jurajovi Klimentovi

09.08.2016 14:48

Dňa 8.12.2015 bol v DenníkuN zverejnený blog Jany Teleki pod názvom „Ako sudca Koza (dnes Kliment) so siskárom Tóthom po dobrom mene zatúžili a knihu o kauze Cervanová písali“; a dňa 10.12.2015 v týždenníku Týždeň názor Martina Mojžiša pod názvom „ Má sudca Kliment všetkých päť pohromade?“. Obidva články vážne spochybňujú profesionálnu česť a odbornú spôsobilosť sudcu Najvyššieho súdu JUDr. Juraja Klimenta.

            Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ považuje tieto útoky na sudcu Klimenta za nenáležité, ktoré prekročili rámec vecnej kritiky a slušnosti. Sudca Juraj Kliment si nemusí hľadať dobré meno, lebo ho vždy v justícii mal. Vo výkone sudcu je od 1. januára 1990 a prešiel všetkými stupňami súdnej hierarchie. Na Najvyšší súd bol preložený od 1. januára 1999, a patrí k uznávaným a rešpektovaným sudcom trestnoprávneho kolégia. V roku 2009 bol zakladateľom sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu a neskôr združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“.

            Z našich osobných skúseností vieme, že nikdy nepodľahol politickému a ani mediálnemu tlaku, v pridelených veciach rozhodoval nestranne a nezaujato, bez ohľadu na spoločenskú objednávku a s tým spojenú popularitu vo verejnosti.

V Bratislave 11. decembra 2015

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ