Kontroverzné vyjadrenie Mons.Duku v prípade Vassuly Ryden

07.08.2016 16:50

https://www.cirkev.cz/Media/ContentItems/303_00303/017252.jpg

Vyjádření ČBK (ACEB 09/2001) z září 2001 k této problematice je následující:  

Podle sdělení Kongregace pro nauku víry z 6. října 1995 vyvolává paní Vassula Rydenová problémy jak v pravoslavné, tak římskokatolické církvi. Zmíněná paní nerespektuje normy vztahující se na ekumenickou spolupráci. Údajná nebeská poselství, jak konstatuje tento dokument, jsou plodem čistě soukromé meditace. I přes některá pozitivní hlediska dopad této činnosti je negativní. Kongregace zavazuje biskupy, aby informovali věřící a nedávali žádný prostor ve svých diecézích k šíření jejích myšlenek. Věřící vyzývá, aby spisy i projevy paní Vassuly Rydenové nepovažovali za nadpřirozené a uchovali si čistotu víry, kterou Pán svěřil Církvi.

Mons. Dominik Duka OP biskup královéhradecký, místopředseda ČBK předseda komise ČBK pro nauku víry