Tradičný KONZERVATIVIZMUS v Cirkvi

02.06.2015 19:43

http://image3.slideserve.com/5836795/konzervativizmus-n.jpg