Vatikánska Kongregácia pre kauzy svätých promulgovala nové dekréty

15.06.2014 16:22

P:3, 13. 06. 2014 13:18, ZAH

Vatikán 13. júna (RV) Pápež František prijal vo štvrtok 12. júna v popoludňajších hodinách kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých na súkromnej audiencii, počas ktorej poveril kongregáciu promulgovať dekréty vzťahujúce sa na uznanie zázrakov a hrdinských cností.

Ide o zázrak na príhovor ctihodného Ludovica-Eduarda Cestaca (1801-1868), francúzskeho diecézneho kňaza a zakladateľa Inštitútu dcér Panny Márie, a druhý na príhovor ctihodnej sestry Irene Stefaniovej (1891-1930) pôvodom Talianky, ktorá zomrela v Keni ako členka Inštitútu sestier misionárok Panny Márie Matky útechy. Hrdinské cnosti a teda titul „ctihodný” bol pridelený šiestim Božím služobníkom: talianskemu laikovi – otcovi rodiny, jednému rehoľnému a jednému diecéznemu kňazovi talianskeho pôvodu, dvom talianskym rehoľným sestrám a jednej rehoľníčke z Anglicka.