V NEMECKU CHCÚ DÁVAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE ZNOVU ‚ZOSOBÁŠENÝM‘ KATOLÍKOM

20.01.2014 00:10

 

FREIBURG -Predseda konferencie biskupov Nemecka hovorí, že konferencia sa chystá presadiť svoj plán na rozdávanie svätého prijímania tým katolíkom, ktorí sa po rozvode opäť ‚zosobášili‘ mimo Cirkvi. Chystajú sa tak konať aj napriek úsudku arcibiskupa Gerharda Müllera, ktorý je prefektom vatikánskej Kongregácie pre náuku viery.

Müller vylúčil možnosť, že by ľudia, ktorí vstupujú do ďalšieho zväzku bez získania deklarácie manželskej nulity, mohli prijímať sväté prijímanie.

Najdôstojnejší otec arcibiskup Robert Zollitsch, ktorý je emeritným arcibiskupom Freiburgu, však v interview s nemeckými novinami Die Welt dňa 29. decembra poprel, že by táto záležitosť bola urovnaná vo svetle Müllerovho negatívneho stanoviska. „Prefekt nie je pápež,“ povedal Zollitsch, pričom zdôraznil dôležitosť „zodpovedného rozhodnutia podľa svedomia.“

Zollitsch poukázal na to, že sám pápež František dal najavo, že v blízkej budúcnosti možno dôjde k zmene v cirkevných postupoch. „Cítim sa veľmi povzbudený tým, že pápež František zvolal mimoriadnu synodu o manželstve a rodine, ktorá sa má uskutočniť v októbri 2014,“ povedal prelát.

V známom interview dňa 28. júla 2013, ktoré prebehlo počas spiatočného letu zo Svetových dní mládeže, pápež František hovoril o potrebe komplexného pastoračného programu pre rodinu a o potrebe uľahčenia procesu anulovania. Tiež poukázal aj na pravoslávnu cirkev, ktorá povoľuje druhé manželstvo a akoby tým zanechal dojem, že v Cirkvi by mohlo dôjsť k úprave ohľadom tejto praxe.

V septembri sa polemika ohľadom svätého prijímania pre rozvedených znova vynorila. Arcidiecéza Freiburg totiž zverejnila smernice, ktoré rozvedeným a znovu zosobášeným farníkom povolili prijímať sväté prijímanie. Arcibiskup Müller na tento dokument reagoval  listom Zollitschovi 8. októbra a podrobnejšie 22. októbra. Aj napriek Müllerovým zásahom však 23. novembra biskup Gebhard Fürst z Rottenburgu-Stuttgartudal najavo, že nemeckí biskupi na marcovom zasadnutí  schvália návrhy na opätovné uznanie rozvedených a znovu zosobášených farníkov ako riadnych členov Cirkvi. 

Následne do tejto kontroverzie prispeli niektorí nemeckí biskupi, pričom často zdôrazňovali, že si disciplinárne a pastoračné stránky cirkevného duchovenstva navzájom protirečia. Kardinál Walter Kasper, ktorý je takisto členom vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, dňa 12. decembra oponoval Müllerovi, keď povedal, že „nik nerobí takú vec, že pošle človeka preč od svätého prijímania.“ Biskup Gebhard Fürst poznamenal, že súčasná prax „neberie do úvahy skutočnú realitu“ - teda aspoň v niektorých prípadoch.

Doposiaľ bolo ponúknutých len málo konkrétnych argumentov, ktoré by vysvetľovali, prečo by mala byť súčasná cirkevná prax ohľadom anulovania manželstva pred vstupom do ďalšieho zväzku považovaná za neschopnú vyriešiť pastoračné problémy, aké uvádzajú nemeckí biskupi.

Komentáre Svätého Otca z  28. júla ako aj Müllerov list z 22. októbra ukazujú, že koreň problému leží v samotnom procese anulovania a v slabej manželskej katechéze. Müller napríklad zdôraznil fakt, že „celá sviatosť je založená na pôsobení Božieho milosrdenstva,“ čím má na mysli to, že pravidlá Cirkvi, tak ako existujú, slúžia k dobru všetkých ľudí.