Ukradnuté Vianoce: Koniec demokracie na Slovensku? * Knokautované právo na informácie! * Ministerstvo Práce, sociálnych vecí a rodiny hrá „mŕtveho chrobáka.“

10.07.2013 03:42

plač

V súvislosti s prípadom rodiny Spáčilovcov z Viesky pri Radošovciach (ktorý sme priniesli vo videodokumente) ako aj dotazmi a intervenciami ohľadne tohto nezákonného postupu Sociálneho úradu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny https://www.employment.gov.sk/  vyvesilo na svojej stránke pod červeným bannerom Neprehliadnite tento oznam:

****************************************************************************************************

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí

V súvislosti so žiadosťami médií ale aj žiadosťami rôznych ďalších subjektov   Ministerstvo, práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje, že na otázky ku konkrétnym prípadom maloletých detí nebudú poskytované informácie z prebiehajúcich súdnych konaní, informácie o konkrétnych deťoch a informácie súvisiace s konkrétnymi deťmi.  

Keďže žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť a dieťa má právo na ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom, nebudú ministerstvom a ani žiadnou rezortnou inštitúciou zverejňované žiadne informácie týkajúce sa maloletých detí, ktoré zasahujú do ich súkromia a osobnej integrity osobám (právnickým alebo fyzickým), ktoré  nie sú v právnom vzťahu k maloletým deťom.

Akýkoľvek podnet zo strany médií či iných osôb smerujúci ku konkrétnym prípadom je rezortnými zložkami dôsledne preverovaný a podľa výsledkov preverenia sú vykonané potrebné kroky. Akékoľvek výhrady voči postupu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka, iniciované účastníkmi konania (spravidla rodičmi) je potrebné uplatňovať v súdnom konaní.

Ministerstvo oceňuje záujem médií o osud detí, avšak vyzýva média k uvážlivosti v spôsoboch spracovania tém konkrétnych maloletých detí tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do súkromia a osobnej integrity detí.

publikované: 03.07.2013

https://www.employment.gov.sk/poskytovanie-informacii-ku-konkretnym-pripadom-maloletych-deti.html