* STOP Nemravnosti (sex.vzťahy-nemravné oblečenia-zneužité média)

09.07.2013 02:20

Aktuálne správy (články) o rôznych formách nemravnosti sa postupne pridávajú viac na:

aktuality-zosveta-cirkvi.webnode.sk/tags/STOP%20Nemravnosti/

Nevhodné obliekanie – zvlášť na posvätných miestach