Pápeža Františka chcú umlčať!

14.07.2013 17:02

https://www.santuariodeitapiranga.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:boas-vindas&catid=25:geral

"Modlite sa za Svätého Otca. Nikto ako on nenesie ťažký kríž - do tej miery, ktorej ponúka svoj život pre Cirkev môjho Syna Ježiša.

Za tých, ktorí sú okolo vás a chcú ho teraz, čo najskôr umlčať. Žiadajte ochranu svätého Jozefa pre Svätého otca, pretože čoskoro uvidíte mnoho smutných udalostí, ktoré sa stanú v lone Cirkvi, pretože mnohí sú zatvrdilí voči jeho učeniu.

Modlite sa, modlite sa veľa pre túto dobrú vôľu zvíťaziť nad zlom. Diabol chce Cirkev zničiť, ale ja a môj ženích Jozef sa bránime proti útokom svojich nepriateľov.

Cirkev bude mať veľa krvi vyliatej na slávnom námestí, kvôli mojim deťom, pre ich vlastné úmysly. Prebuďte sa! Prebuďte sa! ...

Mnohým udalostiam sa dá vyhnúť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!"
(7.7.2013)