Panna Mária: "Nenasledujte tých biskupov, ktorí sa protivia pápežovi."

11.09.2013 09:26

Panna Mária - Don Stefano Gobbi

www.mkh.sk/m-kniha.htm

Fulda (Nemecko), 8. septembra 1985

Sviatok Narodenia Panny Márie

Hodina verejného svedectva

„Milovaní synovia, prijmite dnes moje pozvanie vstúpiť do môjho Nepoškvrneného Srdca a dať sa mnou viesť. Všetci, ktorí nasledujú toto moje pozvanie a zasvätia sa môjmu Srdcu, budú mať účasť na mojej víťaznej družine. V tento deň, vo sviatok môjho narodenia, chcem vás mať okolo mojej kolísky ako vonnú korunu lásky a modlitby.

Dnes vás pozývam všetkých k verejnému a smelému svedectvu.

Pozerajte na svoju nebeskú Matku, ktorá sa narodila ako „vychádzajúca zornička a krásna ako mesiac“.

Čo zatemňuje dnes život ľudí? Je to temnota odmietania Boha, jeho zaryté a tak rozšírené popieranie. Vy musíte šíriť všade mocným hlasom: Boh existuje! Kto je ako Boh?!

Len návratom k Bohu sa otvorí pre ľudstvo jediná možnosť záchrany. Preto musíte smelo rozširovať moje materské pozvanie k obráteniu a návratu k Bohu modlitbou a pokáním, láskou a pôstom. Ešte bude ľudstvu dopriata krátka chvíľa, teraz v tomto priaznivom období, aby sa obrátilo.

Zdvihnite oči k vašej nebeskej Matke, ktorá sa narodila ,jasná ako slnko‘.

Čo dnes zatemňuje krásu a lesk Cirkvi? Je to dym bludov, ktorý tam zavádza satan. Tieto sa budú stále väčšmi šíriť a mnohé duše zvedú k strate viery. Príčinou veľkého rozšírenia bludov a tohto veľkého odpadu od viery sú neverní pastieri. Mlčia, keď majú hovoriť smelo, aby odsúdili blud a bránili pravdu. Nezasahujú, keď by mali odhaliť vlkov, ktorí – zahalení do ovčej kože – sa vkradli do Kristovho ovčinca. Sú nemými psami, ktorí nechajú roztrhať svoje stádo.

Vy však musíte hovoriť energicky a smelo, odsúdiť blud a šíriť len pravdu. Prišla hodina vášho verejného a smelého svedectva.

Lesk Cirkvi sa zatemňuje aj hlbokým rozkolom, ktorý prenikol do jej vnútra a každým dňom sa vzmáha. Tu musíte jej jednotu dosvedčovať ráznym pričinením sa o spojenie s pápežom a biskupmi, ktorí sú s ním spojení.

Nenasledujte tých biskupov, ktorí sa protivia pápežovi. Buďte smelými obrancami pápeža a pomenujte celkom otvorene tých, ktorí sa protivia jeho učiteľskému úradu a vyučujú v takom zmysle. Vzhliadnite na svoju nebeskú Matku, ktorá sa narodila ,hrozivá ako vojsko pripravené k boju.‘ Čo robí vašu moc neúčinnou a čo spôsobuje, že pri hroznom útoku môjho protivníka zostávate ustráchane stáť?

Je to tolerovanie hriechov, ktoré vás vzďaľuje od života môjho Syna Ježiša. Je to nedbalosť v modlitbe, ktorá by vám prepožičala jeho vlastnú silu.

Buďte teda dnes smelými svedkami v boji proti hriechu. Nech prostredníctvom vás zasvieti opäť veľký dar, ktorý vám Ježiš dal sviatosťou zmierenia. Znovu často pristupujte k spovedi a viac sa modlite. Modlite sa so mnou; modlite sa svätý ruženec.

Čo povedal na tomto mieste pápež, je pravda. Ste blízko veľkému trestu. Preto vám hovorím: Zverte sa mi a vedzte, že zbraňou, ktorú máte v týchto strašných okamihoch používať, je svätý ruženec. Vtedy utvoríte moju družinu, ktorú vediem v týchto chvíľach k jej najväčšiemu víťazstvu.“