Otvorený list pp.Františkovi za zvolenie Mons. Tomáša Gálisa do bratislavského arcibiskupského úradu

13.09.2016 15:10

 

https://media02.radiovaticana.va/photo/2015/11/12/ANSA903937_Articolo.jpg

 

Vážený a ctený pp.František

 

Z milosti Božej ste boli vyvolený do úradu rímskeho, ale zároveň aj celosvetového úradu Katolíckej Cirkvi. 

Vo svojej funkcii v súlade s Božou vôľou ustanovujete a odvolávate biskupov z úradu Cirkvi, 

aby vo svete vládol Boží Pokoj a poriadok.

 

Aj na Slovensku vďaka tejto milosti máme biskupov, za čo sme vďační a snažíme sa spolupracovať ako s Vami, tak aj s nimi.

Osobitne nám záleží na bratislavskej arcidiecéze a arcibiskupovi, 

ktorého tento kraj mimoriadne potrebuje a preto Vás žiadame o ustanovenie do tohto úradu

Mons. Tomáša Gálisa.

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkevne-provincie/p/rimskokatolicka-cirkev/c/mons-tomas-galis

 

Veríme, že Mons.Tomáš Gális má veľkú úctu k Ježišovi Kristovi, Panne Márii, anjelom a svätým i k zverenému ľudu, ktorí ho potrebujú. 

Slovenský národ a zvlášť v bratislavskej arcidiecéze potrebuje takého biskupa, ktorý by mal otvorené srdce pre Božiu vôľu a jemu zverený ľud.

 

Drahý pápež František, týmto otvoreným listom Vás prosíme o rozhodnutie v tejto záležitosti a to vo viere, že bude v súlade s Božou vôľou. 

Cítime s otvoreným srdcom pre potreby ľudu, že osoba Mons.Gálisa je vhodná pre tento úrad a preto, 

ak to je v súlade s Božou vôľou, veľmi radi príjmeme toto rozhodnutie.

 

Ďakujeme vopred za vypočutie občanov slovenského národa a vaše správne rozhodnutie, 

ktoré bude v prospech nás všetkých. 

Nech naša láska a jednota s Vami je pre vás radosťou, že ostávame verní Kristovi Ježišovi i Katolíckej Cirkvi, 

ktorá je pre nás Domom nádeje.

 

S úctou a v modlitbe Vaši veriaci slováci