* OSOBY s kontroverznou povesťou (KLERICI)

11.09.2013 09:35

"Nenasledujte tých biskupov, ktorí sa protivia pápežovi.

Buďte smelými obrancami pápeža a pomenujte celkom otvorene tých, ktorí sa protivia jeho učiteľskému úradu a vyučujú v takom zmysle. Vzhliadnite na svoju nebeskú Matku, ktorá sa narodila ,hrozivá ako vojsko pripravené k boju.‘ Čo robí vašu moc neúčinnou a čo spôsobuje, že pri hroznom útoku môjho protivníka zostávate ustráchane stáť?

Je to tolerovanie hriechov, ktoré vás vzďaľuje od života môjho Syna Ježiša."

 

 

   sr.Agáta

 

   “ o.Anton Srholec”

" o.Anthony de Mello SJ "

 

 

 

Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo
            a nadržiavať hriešnikom?
            Prisúďte právo bedárom a sirotám,
            spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.
             Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…“

(Žalm 82,2-4)


 

 

 B 

  " Mons. Bernard Fellay "

https://www.centrosangiorgio.com/rock_satanico/articoli/immagini/bernard_haring.jpg Fr.Bernard Harring SJ (kontroverzný teolog)

 

“Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.

Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“

On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘

Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘

Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve,

a vy ste vyhodení von.

A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.

A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“

(Sväté Písmo / BIBLIA / Lk 13,22-30)


 

 

 

 
 

   " Clemente Dominigues " (Antipápež)

 

 

Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť. Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? – hovorí Pán, Boh – a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? Ak sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin podobný ohavnostiam, ktoré spáchal hriešnik, či bude žiť? Jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, vôbec sa nepripomenú; pre svoj odpad, ktorým sa odtrhol, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre ten zomrie. Poviete azda: Pánovo pokračovanie nie je spravodlivé! Počujteže, dom Izraelov: Nuž moje pokračovanie je nesprávne? Či nie je skôr vaše pokračovanie nesprávne? Keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň; pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. A keď sa hriešnik odvráti od svojej neprávosti, ktorú páchal, a koná podľa spravodlivosti a práva, ten si zachráni dušu pre život. Keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie.” (Biblia / Ezechiel 18,21-28)


 

 

o.Daniel Dian

 

https://saltandlighttv.org/iec/wp-content/uploads/2012/06/martin21.jpg  " Mons. Diarmuid Martin "

 

https://bdp.xportal.pl/wp-content/uploads/2015/05/Bishop-Donal-McKeown-installation1_810_500_55_s_c1-520x245.jpg" Mons. Donal McKeown "

 

 

 

“A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.

A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich,

aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.”

(Sväté Písmo / BIBLIA / Ef 6,1-9)


 

 

 

 E 

https://ais.badische-zeitung.de/piece/02/5c/3b/51/39598929.jpg   " o.Eberhard Schockenhoff "

 

   o.Eliáš Dohnal (UPHKC)

" Mons.Emilio Millingo "

 

 

“V tom čase som nariadil vašim sudcom:

Vypočujte spor svojich bratov a spravodlivo súďte každého, či je domáci alebo cudzinec.

Pri súde neberte ohľad na osoby: Malého vypočujte rovnako ako veľkého.

Ani sa nebojte nijakej osoby, lebo súd patrí Bohu. “

(Dt 1, 16-17a)


 

 

 F 

 

" o. Félix Dávidek "

 

 

 

  G     

 

https://media.pn.am/media/set/0/353/big_dc1cbc419.jpg   " Mons. Giafranca Ravasi "

     o.Grey Reynold

 

 H 

 https://www.dltm.cz/uploads/c27613732735e59121461d1d3afc59beb8bc3496_uploaded_koch01.jpg?width=266   " Mons. Heiner Koch "

“ o.Helmut Schuller - Pfarrer – initiative” " o.Herman Jumat Masan " 

 CH 

 

   " o.Christian Haidinger "

  

 

 J 

https://husitstvi.cz/wp-content/uploads/g258-01.jpg   " o.Jan Hus"

Jozef Bohunický   " o.Jozef Bohunický " (suspendovaný kňaz)


 

   "Mons. Jozef Wesolowski"

 

   " o.Juraj Kamas "

 

 K 

 

https://img.cas.sk/img/4/gallery/2175638_knaz-karol-lovas.jpg?hash=4c57ea531b0aaae4fb80929633dfa708     "Br.Šavol o.Karol Lovaš"

 

" o.Karol Moravčík " (heretik – Rímsko-katolícky kňaz)

 

https://www.abc.net.au/news/image/6825818-3x2-940x627.jpg   o.Krzysztof Olaf Charamsa "

 

 L

 

 

   " o.Leopold Jablonský "

 

 M

" Mons.Marcel Lefebvre " (protiprávne vysviacky)

  " o.Marián Balász " (suspendovaný kňaz)

https://bbdieceza.sk/wp-content/uploads/2012/12/BiskupMarianChovanec-e1359812066155.jpg  Mons. Marián Chovanec

   " o.Martin Chlebek " (exkomunikovaný kňaz)

 

   " Martin Luther " (Heretik-schizmatik)

 

   Matej Jarabica (exkomunikovaný)

https://www.isidorus.net/grafika/news/1210538093_miloslav-kardinal-vlk-2.jpg   " Kard. Miloslav Vlk "

" o.Miroslav Kocúr " (suspendovaný Rímsko-katolícky kňaz – ženatý)

 

 

 

 

“Veď Boh nikomu nenadŕža.
Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona.
Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia budú ospravedlnení.
A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje,

hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. “

(Biblia / Rim 2,11-14)

 

 

 

   Dušan Špiner

 

 

19 Pýtate sa:

Prečo syn neniesol zločin svojho otca?

Syn konal podľa spravodlivosti a práva, zachovával všetky moje príkazy a konal podľa nich, určite bude žiť.

20 Ten zomrie, kto zhreší. Syn neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna.

Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom.

21 Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, bude žiť, nezomrie.

22 Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť.

23 Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? – hovorí Pán, Boh

- a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?

(Biblia / Eyechiel 18,19-23)

    Maitreya  (Antikrist)

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2012/09/25/antikrist-lord-maitreya/

 

 

 o.Martin Jarabica (exkomunikovaný kňaz)

 

 P 

 

   " Mons. Paul-Andre-Durocher "

 

https://img.cas.sk/img/12/galleryBig/2210316_.jpg?time=1421919447&hash=9e90c0695a7587883980c487771f0c5b" o.Pavol Gobida "

 

  " Kard. Peter Turkson"

 R 

Burkeť" Mons. Raimund Burke "

https://christ-jurist.de/bilder/kongress2014/kardmarx.jpg" Mons. Reinhard Marx "

 

https://4.bp.blogspot.com/-HByhWfTNPHY/VP7Pjg1GGLI/AAAAAAAABOo/93Pp_7dSvis/s1600/Cardinal%2BRobert%2BSarah.png   " Kard. Robert Sarah "

 

    “Mons. Róbert Bezák”

  " o.Roy Beourgeois " (exkomunikovaný)

 

 S 

 

 

https://infografika.idnes.cz/nfo_n4/konklave/10.jpg   Mons.Schonborn (Homoideologia)

  " o.Stanislav Cigánek " (exkomunikovaný kňaz)

 

   “SSBM” (Spoločnosť sv.Bazila Veľkého)

 

https://img.topky.sk/1437659.jpg   " Mons. Stanislav Zvolensky "

 

 

 T 

"o.Tomaš Halik"

 V 

 

 W 

   Mons.Walter Kasper

mons-w-kaspera-ktory-navrhuje-diakonat-zien/

 

https://img.cas.sk/img/14/article/1333003_.jpg?time=1341728050&hash=70512ebaac3ada8d1a211ffdb2973d37