Oficiálny dokument austrálskeho arcibiskupa Denis J.Hart proti tzv."Knihe pravdy" od: "Márie Božieho milosrdenstva" - falošnej vizionárke z Írska

16.08.2013 09:24

An archbishop in Australia considered one of the most powerful, Archbishop Denis J. Hart of Melbourne, has issued the following statement about an alleged seer hiding behind the name Maria Divine Mercy and based in Ireland. The official letter sent to all Melbourne parishes states:

 

"Maria Divine Mercy is an Irish woman who claims to be a prophetess who asserts she receives messages and visions from Jesus and Mary, especially about the end times and the end of the world. She claimed that she had predicted that Pope Benedict would be forced to resign, and that Pope Francis is an impostor.
We are informed that some people are circulating these alleged messages, together with holy pictures. Please inform your people that these matters do not have the approval of the Church, and their dissemination is to be discontinued, and any message or leaflets are to be disposed of. The Archbishop believes that he must give authoritative guidance in this matter."
Arcibiskup v Austrálii považovaný za jeden z najsilnejších, arcibiskup Denis J. Hart of Melbourne, vydal nasledujúce vyhlásenie o údajnej prorokyni prezývajúc sa: Mária Božieho milosrdenstva a so sídlom v Írsku. Oficiálny list zaslaný všetkým Melbourne farnostiach uvádza:
"Mária Božieho milosrdenstva" je írska žena, ktorá tvrdí, že je prorokyňa, prijíma posolstvá a vízie od Ježiša a Márie, a to najmä o konci časov a konci sveta. Tvrdila, že jej predpovedal, že pápež Benedikt bude nútený odstúpiť, a pápež František je podvodník.

     Sme informovaní, že niektorí ľudia si odovzdávajú tieto údajné posolstvá, spolu so svätými obrázkami. Prosím, informujte svojich ľudí, že tieto záležitosti nemajú schválenie Cirkvi a ich šírenie m
mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.sk/2013/06/official-church-condemnation-of-maria.html