Najvyšší cirkevný sudca a arcibiskup S.Zvolenský nechce vypočuť Antona Čuleňa v prípade jeho odvolania

08.09.2016 23:14

Od: sekretariat
Dátum: 13. júna 2016, 15:40
Predmet: Odpoveď na žiadosť o stretnutie
Komu: uskutocnujte.slovo@gmail.com
Kópia: Jozef Adamkovic

Vážený pán Anton Čulen,

bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský dostal obidva Vaše listy, ktoré ste mu poslali ohľadom žiadosti o osobné stretnutie v súvislosti s neobnovením Vašej kánonickej misie na vyučovanie katolíckeho náboženstva.

Pán arcibiskup osobné stretnutie v tejto veci vzhľadom na všetky okolnosti nepokladá za užitočné.

S pozdravom a úctou

Lukáš Uváčik
sekretár arcibiskupa

 

https://i.sme.sk/volby/vuc-2013/anton.culen.jpg

Vo výpovedi ktorú som dostal so ZŠ Prokofievova zo dňa 23. 6. 2016 už ale pani riaditeľka uvádza ako dôvod to, že: „Skončením Vašej kanonickej misie už nebudete spĺňať požiadavky na vyučovanie náboženstva“.
Teda dôvod je iný, ako mi povedala keď tvrdila, že som na hodine NBV propagoval politickú stranu, za ktorú som kandidoval, tým, že sme sa na hodinách NBV modlili za voľby do NRSR.
Na základe jej sťažnosti mi nebola predlžená kanonická misia – príloha email od riaditeľa DKÚ J. Adamkoviča. Hoci na ostatných troch školách chceli, aby som tam aj naďalej vyučoval, čo potvrdil aj školský dekan svojím podpisom pod žiadosťou o udelenie kanonickej misie na ďalšie obdobie.
Koľko katechétov sa napríklad angažovalo v KDH a nebolo to nikdy v rozpore s poslaním katechétu! Dokonca aj priamo na metodických dňoch (organizovaných DKÚ) sa viac krát hovorilo o tom, že mnoho katechétov vyučuje náboženstvo bez toho, aby komunikovalo s DKÚ a nikto proti tomu neprotestuje ani nerieši. Je smutné, že ak laici kandidujú za KDH, SDKU, SNS, Smer-SD, Most –Hid, Sieť, Oľano alebo inú politickú stranu (okrem ĽSNS) tak to už trestné nie je.

 

Smutné jej aj to, že počas letných prázdnin mi volali zo škôl kde učím, že na ich žiadosti o informácie im nik nevie dať jasnú odpoveď a nevedia, ako majú ďalej postupovať. Sami sa ma pýtajú, že kde je tu slušnosť a čo je toto za jednanie, ak KBS s nimi nekomunikuje. Na list adresovaný nášmu arcibiskupovi z jednej školy od mája 2016 nik nedal odpoveď, hoci by mali podľa zákona do 30 dni poslať odpoveď.
Je taktiež smutné, že arcibiskup Mons. S. Zvolenský sa zbabelo vyhýba stretnutiu so mnou a ani zo slušnosti si aspoň v tomto roku Milosrdenstva nenašiel čas na to, aby sa stretol s katechétom ktorý celý život bojoval za dodržiavanie ľudských práv a náboženskej slobody a ktorý sa ho verejne mnoho krát zastal pred útokmi eštébacko-pacistických štruktúr, hoci som ho o to opakovane viac krát žiadal.

alianciazanedelu.sk/archiv/11330