Muhammad Ibn Abdulláh - falošný prorok

06.10.2013 15:18

Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu! Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: "Trojice!" Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, On povznesen je nad to, aby měl dítě, vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na zemi; a Bůh dostatečným je ochráncem. (4:171) www.koran.sk/


Falošní proroci majú falošné učenie a vízie, ktoré učia proti Svätej Trojici a nepovažujú Ježiša za Boha.
 
Aj z toho dôvodu je Muhammad Ibn Abdulláh považovaný za falošného proroka.