MÉDIA (TV-rozhlas-tlač)

24.06.2015 12:37

https://www.videopark.sk/wp-content/uploads/2014/07/anonimni-novinari-starych-psov-n1-320x180.jpg

Vojna novinárov - ľahostajní a aktívni novinári