Média (TA3) v súvislosti s prípadom: Mons.Bezáka – porušujú “mlčanlivosť”, ktorá bola nariadená Svätou Stolicou.

10.10.2013 18:54
“… svätý Otec je hlboko zarmútený zo súčasného stavu, o ktorom ho informovali na základe výsledkov vizitácie a preto sa podujal k vážnemu kroku a odvoláva arcibiskupa Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa. Jeho úlohu bude ďalej dočasne zastávať v pozícii vikára arcidiecézy v stave in vacantem terajší pomocný biskup Ján Orosh. Arcibikup Bezák bol tým samým listom zo dňa xx. júna vyzvaný vzdať sa aj písomne - do jedného týždňa – svojho úradu s adresovaním svojej abdikácie na príslušný úrad vo Vatikáne. Ďalej bol tým samým listom zaviazaný neinformovať v tejto veci médiá.”

1.Porušenie

“Pred zverejnením rozhodnutia Svätého Otca prefekt Kongregácie pre biskupov na žiadosť Mons. Bezáka mu poskytol možnosť osobného stretnutia s ním. Stretnutie sa však neuskutočnilo. Keď Mons. Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec ho odvolal z pastoračného riadenia arcidiecézy a toto rozhodnutie bolo zverejnené 2. júla 2012.

Pápežské rozhodnutia týkajúce sa menovania alebo odstúpenia z úradu biskupov jednotlivých biskupských sídiel sú Svätou stolicou zverejňované v deň, ktorý bol so zainteresovanou osobou dohodnutý, alebo jej bol stanovený. Svätá stolica preto vyjadruje hlbokú ľútosť nad skutočnosťou, že Mons. Bezák urýchlil zverejnenie tejto správy a tým porušil pápežské tajomstvo.”

2.Porušenie

Mons.Tomáš Halík, Mons.Róbert Bezák, p.František Mikloško, …. redakcia TA3… porušujú zákaz Svätej Stolice o “mlčanlivosti a informovanosti” v prípade odvolania Mons.Bezáka.

https://www.ta3.com/clanok/1011379/exkluzivne-robert-bezak-prestal-mlcat.html

Modlite sa za nich a za ich obrátenie na pápeža, aby takéto interné záležitosti si Mons.Bezák predovšetkým vyriešil so Svätou Stolicou-pápežom a tak predišiel porušovaniu “mlčanlivosti a informovanosti” pre verejnosť.