Kontroverzný článok v “Katolíckych novinách” k titulu Panny Márie – Spoluvykupiteľky

16.07.2013 14:21

“Titul „Panna Mária Spoluvykupiteľka” Cirkev pozná od 15. storočia a vo väčšej miere ho spopularizovali v 17. storočí, avšak nikdy sa obsahovo nestotožnil s významom slova „Vykupiteľ”, ktorý jedine, priamo a výslovne, teologicky presne je vlastný Kristovi, ktorý vykúpil svet. Aj otcovia Druhého vatikánskeho koncilu boli obozretní pri používaní titulu Panny Márie ako Spoluvykupiteľky. Niet pochýb o tom, že Mária mala duchovným a morálnym spôsobom účasť na diele vykúpenia, avšak sama neprináša zástupnú obetu, preto ani vo vlastnom zmysle slova jej nemožno privlastniť titul Spoluvykupiteľky.”

https://www.katolickenoviny.sk/1-2003-panna-maria-spoluvykupitelka/

Autor článku spočiatku pripúšťa, že Cirkev pozná titul: “Spoluvykupiteľka”, ktorý sa pripisoval Panne Márii, ale nakoniec uzatvára tým, že “nemožno privlastňovať Panne Márii tento titul: “Spluvykupiteľka”.

Kontroverzia

Autor článku sa mýli a jeho vyjadrenie je natoľko kontroverzné, že ho ani nemožno považovať za pravdivé – nie to ešte za učenie Cirkvi, pretože Cirkev nie lenže pozná titul Spoluvykupiteľky, ale ho aj uznáva, keďže tento titul Panny Márie pripisovali mnohí pápeži a dokonca sa aj v oficiálnych liturgických dokumentoch sa zviditeľňoval.

Viac na: https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/03/25/spoluvykupitelka-panna-maria-v-uceni-papezov/

Modlite sa za obrátenie hriešnikov, ako aj za tých, ktorí ešte nedokážu prijať učenie pápežov o Spoluvykupiteľke ako riadne učenie Cirkvi. Nech jednota v Cirkvi sa predovšetkým zviditeľňuje prijímaním učenia pápežov.