Kontroverzný článok 7/2 Ústavy SR (Zákony EU sú nadriadené zákonom SR)

07.09.2016 14:45

1. september je na Slovensku vyhlásený za Deň Ústavy SR. Tento štátny sviatok slávime na počesť výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, ktorá bola schválená niekdajšou Slovenskou Národnou Radou práve 1. septembra v roku 1992.

Sotva by si niekto v časoch vzniku Slovenskej republiky pomyslel, že o pár rokov sa do ústavy suverénneho štátu môže dostať bod, ktorý nadradí zákony cudzej inštitúcie nad zákony samostatného štátu. Pretože práve tak je to dnes definované v Ústave Slovenskej republiky – právne akty Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky! Potrebuje ešte niekto jasnejší dôkaz o strate našej suverenity, ako tento bod napísaný priamo v našej ústave?! Presne takéto postavenie mali aj kolónie Francúzka a Veľkej Británie počas imperializmu. Zákony kolónií platili len dovtedy, kým to kolonizátorom nevyhovovalo inak.

ustava-sr-podriadenost-eu

Ak by niekto chcel argumentovať, že kolóniou nie sme, pretože dianie v EÚ máme možnosť ovplyvniť, tak len pripomíname, že v Európskom parlamente je 751 kresiel. Slovensko má 13 europoslancov, t.j. 1,7 % z celkového počtu hlasov. Je zrejmé, že v EÚ nedokážeme ovplyvniť reálne nič. Musíme však vo všetkom poslúchať.

zruseny-den-otvorenych-dveri-NR-SR
Svoju podriadenosť EÚ dokazujú „tradiční“ slovenskí politici aj vo svojich každodenných rozhodnutiach. 1. septembra sa v Národnej rade SR zvykol tradične konať deň otvorených dverí pre verejnosť. Predseda NR SR Andrej Danko však tento rok deň otvorených dverí v NR SR zrušil a uprednostnil prípravy podujatia pre papalášov z EÚ. Pritom o konflikte dátumov obidvoch podujatí vedel už niekoľko mesiacov dopredu. Keby bol Andrej Danko skutočný národniar, tak by nabral odvahu a kolegom z EÚ by sa ospravedlnil s tým, že dnes je významný štátny sviatok Dňa Ústavy SR, ktorý je tradične venovaný stretnutiam s občanmi. Iste by to pochopili a podujatie by preložili na iný dátum. Namiesto toho však Andrej Danko radšej zabuchol Slovákom otvorené dvere do Národnej rady SR a budovu parlamentu ponúkol do služieb úradníkom zo zahraničia. Aspoň vidíme, komu Andrej Danko slúži…

https://www.naseslovensko.net/nase-nazory/vyhlasenie-ls-nase-slovensko-ku-dnu-ustavy-sr/