Kontroverzné vyjadrenie “Prefekta Kongregácie pre náuku viery” voči Modlitbe Matky všetkých národov.

16.07.2013 14:29

KATH-NET/-zg-TK KBS 22.8.2005

Kongregácia pre náuku viery v oficiálnom liste z 20. mája 2005 odmietla označenie Panny Márie: „Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou“ a konštatovala, že katolícke spoločenstvo nesmie tento dodatok používať. Kongregácia napísala toto vyjadrenie ako odpoveď na dotaz Biskupskej konferencie Filipín. V liste arcibiskup Angelo Amato, sekretár Kongregácie pre náuku viery, pripomína uznanie zjavení v Holandsku biskupom Josephom Maria Puntom z Harlemu z 31. mája 2002, avšak súčasne zdôrazňuje, že vatikánska Kongregácie pre náuku viery si robí starosti vzhľadom na aspekt úcty, v ktorej sa Božia Matka označuje ako „Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou“.

https://www.communio.sk/aktuality.php?issue=22

KONTROVERZIA

Pokiaľ vyjadrenie prefekta Kongregácie nie je schválené pápežom, naďalej ostáva platná modlitba tak, ako ju nadiktovala Panna Mária vizionárke Ide Peerdeman.

Matka všetkých národov

 

11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala:

“Modli sa pod krížom:

 

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen.”

 

28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje:

“Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené.”

Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva:

Presne takto musí byť modlitba šírená.”

Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať:

“Tá, ktorá kedysi bola Máriou,…”

… a tak to zostane.”

(Zjavenie Panny Márie v Amsterdame – Holandsko)

* * *

LORD JESUS CHRIST,
SON OF THE FATHER,
SEND NOW YOUR SPIRIT OVER THE EARTH.
LET THE HOLY SPIRIT LIVE
IN THE HEARTS OF ALL NATIONS,
THAT THEY MAY BE PRESERVED
FROM DEGENERATION, DISASTER AND WAR.
MAY THE MOTHER OF ALL NATIONS,
WHO ONCE WAS MARY,
BE OUR ADVOCATE.
AMEN.

 

Viozionárka Ida Peerdeman

Zjavenia sú doposiaľ uznávané miestnymi biskupmi ako aj viacerými biskupmi na svete.

Pápeži sa doposiaľ nevyjadrili proti týmto zjaveniam a tak naďalej

- podľa cirkevného práva -

veriaci môžu   prichádzať na miesto zjavenia a

žiť podľa posolstiev Panny Márie.