*KAUZA: "Michal Vašečka"

01.02.2015 15:09

https://i.ytimg.com/vi/WFM7JZtOkpc/maxresdefault.jpg

Kontroverzné vyjadrenie Michala Vašečku k odluke Cirkvi (od štátu)

spravodajskenoviny.webnode.sk/news/kontroverzni-vyjadrenie-michal-vasecku-/