* KAUZA: "Zjavenia pri Brale"

08.06.2014 08:19

17. máj 2011- modlitbové stretnutie

KAUZA: "Zjavenie pri Brale" - prečo o.Šeliga vysluhoval sviatosti na údajnom mieste zjavení?

Viac tu: https://kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-zjavenie-pri-brale-preco-o-seliga-vysluhoval-sviatosti-na-udajnom-mieste-zjaveni/

https://www.vladkyna.sk/images/slavnost_prvych_slubov_11.jpg

Úmrtie: Zomrel kňaz Milan Šeliga, inkardinovaný do Košickej eparchie
 

Viac tu: https://spravodajskenoviny.webnode.sk/news/umrtie-zomrel-knaz-milan-seliga-inkardinovany-do-kosickej-eparchie/

Vyhlásenie Vladyku: Milana Chautura k údajným zjaveniam Panny Márie pri Brale (Sečovce) zo dňa:16.8.2004

https://webshot.smahu.com/e5%5Cvladkyna.sk%5C23%5C267824-2.jpg

Oficiálna web.stránkawww.vladkyna.sk/index.html