* KAUZA : "Vassula Ryden"

02.08.2014 17:04

 

  

Vassula Ryden (Pravdivý život v Bohu) Kniha posolstiev:

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/

https://dioscg.org/wp-content/uploads/2013/02/Lavada.jpg

Kontroverzné vyjadrenie kongregácie pre náuku viery z r.2007 v prípade Vassuly Ryden

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/09/kontroverzne-vyjadrenie-kongregacie-pre-nauku-viery-z-r-2007-v-pripade-vassuly-ryden/

Svědectví
Pohled Církve
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt

    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Dokument Kongregácie pre nauku viery z r.2004 v prípade Vassuly Ryden

 

 

 
27.08.2015 11:12

Vassula in a private meeting with Cardinal Ratzinger shortly before he became Pope. The meeting was the conclusion of the fruitful dialogue that took place

www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

 

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
10. července 2004

Prot N. 54/92-19631

Eminence/Excelence,

jak víte, v roce 1995 tato Kongregace publikovala Oznámení o dílech paní Vassuly Rydén. Na základě žádosti jmenované došlo následně k podrobné rozmluvě, jejímž závěrem je dopis, který jmenovaná Vassula Rydén publikovala potom v posledním svazku "True Life in God" (Opravdový Život v Bohu) a ve kterém užitečně vyjasnila otázky kolem svého manželství stejně jako některé těžkosti, které uvádělo zmíněné Oznámení v souvislosti s jejími spisy a účastí na svátostech.

Protože ve Vaší zemi jsou rozšířeny její spisy, Dicasterium pokládalo za užitečné Vás o tom informovat. Zároveň je zapotřebí vyzvat katolické věřící, že pokud jde o účast v modlitebních skupinách ekumenického charakteru organizovaných paní Vassulou Rydén, je třeba řídit se dispozicemi diecézních biskupů.

Spolu s tímto sdělením posílám pozdrav v dokonalé úctě Vaší Eminenci/Excelenci.

Vaším Eminencím/Excelencím

Nejoddanější

(Podepsaný)

Joseph kard. Ratzinger
Prefect

 

Official Letter from Cardinal Ratzinger

Falošný preklad dokumentu Kongregacie pre nauku viery z r.2004
 
 
https://sekty-okultizmus.webnode.sk/news/falosny-preklad-dokumentu-kongregacie-pre-nauku-viery-z-r-2004-v-pripade-vassula-ryden/
 

Pozitívne vyjadrenie prefekta: “kongregácie pre náuku viery” – Mons.Jozef Ratzinger z roku 2004

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/06/kauza-vassula-ryden-pozitivne-vyjadrenie-prefekta-kongregacie-pre-nauku-viery-mons-jozef-ratzinger-z-roku-2004/

 

07.08.2016 16:50

https://www.cirkev.cz/Media/ContentItems/303_00303/017252.jpg

Kontroverzné vyjadrenie Mons.Duku v prípade Vassuly RydenViac tu: https://kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kontroverzne-yjadrenie-mons-duku-v-pripade-vassuly-ryden/

 

https://www.tlig.org/images/global/article/popevs.jpg

Bl.Ján Pavol II. v r.1996 podporoval modlitbové skupiny Vassuly Ryden

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/06/bl-jan-pavol-ii-v-r-1996-podporoval-modlitbove-skupiny-vassuly-ryden/

https://heavenisrealbook.com/wp-content/uploads/Presenting-the-messages-to-Pope-John-Paul-II.jpg

Kontroverzné vyjadrenie kongregácie pre náuku viery z r.1995 v prípade Vassuly Ryden

 

 

https://www.vassularyden.com/images/vassula-ryden.jpg