* KAUZA : "SLOBODA ZVIERAT"

12.07.2013 14:18

 

 

Aktuálne správy (články) o prípadoch týraniu zvierat sa pridávajú viac na:

aktuality-zosveta-cirkvi.meu.zoznam.sk/tags/STOP%20t%C3%BDrania%20zvierat/