KAUZA : “Pastor Bonus” – Kontroverzný list pápežovi Františkovi v prípade Mons.Bezáka

10.10.2013 18:56

Osoby s kontroverznou povesťou

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2012/07/31/osoby-s-kontroverznou-povestou/

https://pastorbonus.sk/otvoreny-list-sv-otcovi-frantiskovi/

Niekoľko kontroverzných vyjadrení autorov listu adresovaného pápežovi:

1.Spochybňujú závažné obvinenia

“Krátko po apoštolskej vizitácii obdržal otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák od Kongregácie pre biskupov 11 otázok, ktoré boli veľmi ponižujúce. Do dnešného dňa neexistujú relevantné argumenty, ktoré by potvrdzovali obvinenia zverejnené a prešetrované v podobe 11 otázok na adresu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka.”

2.Spochybňujú rozhodnutie pápeža

“Vaša svätosť, František, máme dôvodné podozrenie, že otec arcibiskup Róbert Bezák bol vplyvnými osobami z Cirkvi krivo obvinený a tieto osoby zosnovali aj plán, na základe ktorého bol odvolaný.”

3.Nechcú pripustiť, že Mons.Bezák zlyhal vo vážnych záležitostiach viery a mravov

“Plne rešpektujeme rozhodnutie sv. Otca Benedikta XVI. a autoritu Cirkvi odvolať arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Na druhej strane je otec Róbert Bezák na Slovensku už dlhé roky známou a akceptovanou osobnosťou nielen na cirkevnej, ale aj celospoločenskej úrovni. Svoju hlbokú mravnú integritu potvrdzoval ako kňaz, rehoľník, kazateľ, spovedník, učiteľ, formátor, univerzitný pedagóg, ale aj ako predstavený Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa, či na čele Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Je známy ako človek lásky, pokoja, dobra a spravodlivosti. Počas jeho 25–ročnej kňazskej aj pedagogickej misie, nikto z jeho predstavených nenašiel niečo, čo by akýmkoľvek spôsobom spochybnilo jeho morálny a mravný kredit, alebo vernosť cirkevnému Magistériu.

Vzhľadom na všeobecne známe fakty o morálnom kredite a ľudskom charaktere arcibiskupa Bezáka sú pre nás dôvody jeho odvolania naďalej nepochopiteľné, vyvolávajú dohady, napätie a rozkol medzi veriacimi.”

    “Mons.Bezák”

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/02/kauza-mons-bezak-2/