*KAUZA: "Nemecká konferencia rádových predstavených reholí"

20.03.2015 21:11

https://www.zasvatenyzivot.sk/wp-content/uploads/2014/02/dok.jpg

Kontroverzné vyjadrenie: Nemeckej konferencie vyšších rádových predstavených mužských a ženských reholi (o homosexuálnych zväzkoch)