* KAUZA: "(Ne)svätenie nedele"

02.06.2014 22:23

https://www.slovenskeslovo.sk/wp-content/uploads/logo_AZN_550.jpg

Rokovanie VI. zjazdu Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií prijalo výzvu na podporu voľnej nedele

alianciazanedelu.eu/?p=1725

Petícia za nedeľu