*KAUZA: "National Policy Institute"

01.10.2014 22:35

https://static.squarespace.com/static/506236b0e4b0dca8be95c658/t/51e46715e4b0a66d3ff31d18/1411797593808/

Zakázanú konferenciu extrémistov usporiadajú v Budapešti súkromne

www.teraz.sk/zahranicie/zakazana-konferencia-extremistov/100183-clanok.html