*KAUZA: "Mons.Athanas Schneider"

04.12.2014 18:22

Athanasius_Schneider_B

Prísny Tradicionalizmus: Kontroverzné vyjadrenie Mons.Schneidera o dokumente zo Synody o rodine 2014-2015