*KAUZA: "Miroslav Tižík"

01.02.2015 19:53

https://i.ytimg.com/vi/-6a08KjJDN0/hqdefault.jpg

Miroslav Tižík dezinformuje spoločnosť svojim neobjektívnym skumanim o Cirkvi