* KAUZA : "Matka všetkých národov" (Zjavenie Panny Márie v Amsterdame)

16.07.2013 14:09

https://fatym.com/storage/201012281913_Matka%20v%C5%A1ech%20n%C3%A1rod%C5%AF.png

V I D E O : Modlitba Matky všetkých národov

 

https://airmaria.com/wp-content/uploads/2008/03/1dfc283b044017388dbc79ce4c24b4f51.jpg

 

   "VIDEO - Kľúč k Triupfu"

 

https://www.fifthmariandogma.com/wp-content/uploads/2014/12/petition-pope-francis.png

www.fifthmariandogma.com/petition-to-pope-francis/

https://web.katolik.cz/feeling/images/1_8/image322.jpg

V Akite (Japonsko) ronila slzy socha Panny Márie z Amsterdamu

Viac tu: https://matkavsetkychnarodov.webnode.sk/news/v-akite-japonsko-ronila-slzy-socha-panny-marie-z-amsterdamu/

https://www.michaeljournal.org/images/Akita.jpg

31. Máj – Deň Matky všetkých národov

 

Grecko-katolíci v ten deň slávia sviatok Panny Márie: "Spolutrpiteľky"
https://grkatba.sk/eparchialny-odpust-atin-2011-homilia-mons-jozefa-haka/
 


31.mája 1951 schválil Modlitbu Matky všetkých národov vtedajší amsterdamský biskup Mons.Huibers

31.Mája 1966 oficiálne povolila Kongregácia pre náuku viery uctievať Pannu Máriu pod titulom: "Matka všetkých národov"

31.mája 2002 - amsterdamský biskup Mons.M.Punt oficiálne uznal zjavenia Panny Márie v Amsterdame
https://www.de-vrouwe.info/sprachen/sk/09_sigl_sk.pdf

https://www.jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/Botschaften/images/Frau%20aller%20Voelker.jpg

Nakoniec Panna Mária povedala, že pápež vyhlási poslednu Dogmu: Spoluvykupiteľka-Prostredníčka-Orodovníčka (dňa 31.mája)

 

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen."

https://www.antikvart.sk/foto/tovar/bigfoto/46659.jpg

KNIHA posolstiev Panny Márie prostredníctvom viz.Idy Peerdeman

SPOLUVYKUPITEĽKA (Panna Mária) v učení pápežov

Kontroverzné vyjadrenie “kongregácie pre náuku viery v prípade zjavenia Matky všetkých národov v Amsterdame”

MODLITBA Matky všetkých národov ... ako obstála v histórii Cirkvi

 

Anketa

Pridajte svoj hlas za vyhlásenie 5.mariánskej Dogmy (Spoluvykupiteľka-Prostredníčka-Orodovníčka)

Súhlasím s vyhlásením 5.Dogmy, lebo si to žiada Panna Mária (31)
42%

Modlím sa za vyhlásenie 5.Dogmy, aby sa tak naplnil Boží plán (22)
30%

Súhlasím s tým, že by pápež mal vyhlásiť 5.Dogmu (21)
28%

Celkový počet hlasov: 74