* KAUZA: "LCWR"

11.05.2014 21:56

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-6L4bQaqvmhbnwZQ1qzmYWk1oxEckZptzg-6jVT3LX0_CIkPFOg

Zverejnili výsledok apoštolskej vizitácie amerických rehoľníčok

KAUZA: LCWR (Leadership Conference of Women Religious) – Kongregácia pre náuku viery varuje katolícke združenie mníšok za liberálne postoje

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/05/09/kauza-lcwr-leadership-conference-of-women-religious-kongregacia-pre-nauku-viery-varuje-katolicke-zdruzenie-mnisok-za-liberalne-postoje/

 

Príhovor pápeža Františka rehoľným sestrám: Nedá sa nasledovať Krista mimo Cirkvi

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/05/13/prihovor-papeza-frantiska-reholnym-sestram-neda-sa-nasledovat-krista-mimo-cirkvi/

KAUZA : “LCWR”Carmen Sammutová, nová prezidentka Medzinárodnej únie generálnych predstavených ženských reholí

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/05/13/kauza-lcwr-carmen-sammutova-nova-prezidentka-medzinarodnej-unie-generalnych-predstavenych-

 

zenskych-reholi/

Vatikán: Kardinál Müller ostro napomína americké rehoľníčky

 

Americké rehoľnice sa musia vzdať New Age myšlienok alebo stratia uznanie Vatikánu