*KAUZA: "o.Ján Hus"

06.05.2015 19:54

https://www.ambon.or.cz/ilu/Jan_Hus_na_hranici-m.jpg

KONCIL v Kostnici (4.7.1415 - 22.3.1418)

https://vaticancoins.com/media/images/products/photos/martinvcoat1.jpg

Čo obsahuje dokument pp.Martina V.  Inter Cunctas o herézach Jana Husa

 ( v Taliančine)

Bludné učení M. Jana Husa odsouzené na sněmu Kostnickém / Dr. František Šulc

gloria.tv/media/sth38gucvHu

O Janu Husovi a husitství / PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D.

https://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/77j459a.jpg

Kostnický koncil (1414-1418) a Ján Hus

Papež František k smrteľným hriechom v pripade 30.ročnej vojny a smrti o.Jána Husa.

Herezy Jána Husa

rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/news/herezy-jana-husa/

1) Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse;
2) Bůh předurčil některé lidi k věčné spáse, některé k věčnému zavržení;
3) Předurčenému (předzvěděnému) k věčnému zavržení Bůh nedává žádnou
milost;
4) Předurčený k věčnému zavržení žije trvale v těžkém hříchu;
5) Kněz žijící ve stavu těžkého hříchu neplatně uděluje svátosti;
6) Knížata a představení, jsou-li ve stavu těžkého hříchu, neprávem
zastávají svůj úřad a poddaní je nesmějí poslouchat;
7) Institucionální církev v čele s papežem není pravou Církví Kristovou;
8) Tuto církev není třeba poslouchat;
9) Institucionální církev má své oprávnění pouze tehdy, když jedná a
chová se jako společenství svatých;
10) Církev má být podřízena světské moci, která má právo ji reformovat;
11) Kristus neustanovil papežství;
12) Papežství ustanovil císař Konstantin;
13) Papež nemá právo Církvi vládnout a nařizovat jí něco z pozice její
hlavy;
14) Hostie a víno se po konsekraci nestávají Tělem a Krví Páně;
15) Při konsekraci se podstata hostie a vína nemění, nestává se
podstatou Těla a Krve Páně;
16) Hostie a víno se stávají Tělem a Krví Páně pouze v obrazném slova
smyslu, latentně;
17) K obrazné proměně hostie a vína v Tělo a Krev Páně je třeba, aby
celebrující kněz nebyl ve stavu těžkého hříchu;
18) Dobré skutky, vykonané ve stavu těžkého hříchu, jsou hříšné;
19) Kněz ve zpovědnici neuděluje rozhřešení, pouze ohlašuje Boží odpuštění;
20) Rozhřešení není platné, pokud zpovědník je ve stavu těžkého hříchu;
21) Skutečnou hlavou Církve je Kristus, nikoli papež;
22) Institucionální církev nemá práva vyučovat lid, pokud kněží žijí ve
stavu smrtelného hříchu;
23) Papež nemá právo vládnout světsky, mít svůj stát;
24) Církev nemá mít žádný majetek;
25) Papež ani biskup nemají právo hlásat odpustky;
26) Odpustky nemají moc odpouštět časné tresty za hříchy;
27) Pravá církev Kristova je neviditelné společenství predestinovaných k
věčné spáse a žijících ve stavu milosti;
28) Pravá Církev Kristova není totožná s církví papeže, biskupů a kněží;
29) Církev nepotřebuje úctu svatých, jejich obrazy a sochy;
30) Církvi nemá právo ukládat kanonické tresty;

https://echo24.cz/img/5509e0ade4b0ca224bedf995/800/800?_sig=sp1znKQO5tNRiyFEwunOtZEfftBOOJmnmFJtC12OyxM

Nevhodný kontroverzný film o Jánovi Husovi

www.csfd.cz/film/9453-jan-hus/

 

https://husitstvi.cz/wp-content/uploads/g258-01.jpg