* KAUZA: "ANTIKRIST - Maitreya"

21.07.2014 23:41


Podle proroctví svaté Hildegardy bude matka Antikrista tvrdit, že svého syna počala nadpřirozeným způsobem. Antikrist bude také až do svého třicátého roku žít skrytě a teprve poté vystoupí jako učitel náboženství. Mnoha dary se prokáže jako velký dobrodinec lidstva, bude konat zdánlivé zázraky, bude předstírat smrt a zmrtvýchvstání, budechtít napodobit i nanebevstoupení Krista, ale přitom zahyne. Bude tedy Antikrist vpravdě ďábelský protiobraz Kristů

 

 

„Antikrist přijde, až míra nespravedlivosti bude naplněna a úžasně se rozšíří nemravnost, až si křesťané oblíbí nevěru a kacířství, až duchovenstvo a spravedlnost budou pošlapány, pak je jistý příchod Antikrista.“ (Klarus, „Život a zjevení sv. Brigity“.)

Antikrist- Maitreya a Deň deklarácie

peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/antikrist-maitreya-a-den-deklaracie/

 

Nacházející příchod Antikrista bude podle sv.Brigity Švédské(† 1373) možné poznat podle toho, že předtím mnoho pohanských národů přestoupí na křesťanství. Světice říká: „Nežli přijde Antikrist, otevřou se mnohým pohanům brány pravé víry.“

„Od chvíle, kdy se Antikrist narodí, bude na zemi mnoho válek a skutečný pořádek bude zničen.
Spravedlnost zmizí a mezi lidmi převládne bezcitnost. Rozmůže se bludařství a kacíři budou své bludy hlásat veřejněa nerušeně. Mezi křesťany se pakrozšíří pochyby a neznalosti ohledněkatolické víry. Bude takémnoho znamení naslunci, měsíci i ve hvězdách, na voděi dalších prvcích jako předobraz nadcházejících běd.“

zjavene sv.Hildegardy z Bingenu

 

https://www.skolka-maitrea.cz/public/images/logo-maitrea.png   www.skolka-maitrea.cz/uvod/

 

V utorok 7. marca 2000, deň pred začiatkom veľkého pôstu, sa v tlači, aj slovenskej, objavila správa, a to pod názvom "Antikrist nie je príšera, ale filantrop" (dobrodinec). Podľa tejto správy, ktorá sa odvoláva na britský denník Times, 71-ročný bolonský kardinál Giacomo Biffi vyhlásil - citát:

"
Antikrist je už na zemi. Pod maskou známeho filantropa, bojovníka za dodržiavanie ľudských práv, ochrancu životného prostredia a obhajcu ekumenizmu skrýva svoj skutočný cieľ: zničenie kresťanstva a "smrť Boha?. Ako ďalej hovorí kardinál Biffi, Antikrist je fascinujúca osobnosť, ktorej neskrývaný šarm a hodnovernosť oklamali jeho nepriateľov. Je vegetarián, pacifista, ochranca zvierat, okrem toho je expertom na Bibliu, no napriek tomu podporuje vágne a módne duchovné hodnoty namiesto Písma svätého. Obhajuje ekumenický dialóg medzi rímskokatolíckou a inými cirkvami, vrátane anglikánskej a pravoslávnej, no len preto, aby to zneužil na podkopanie katolicizmu a jeho pád.

Viac tu: peklo-anjeli-zla.webnode.cz/…/ucitel-vecnej-s…

https://www.portalymest.cz/obrazky/www-restaurace-maitrea-cz.jpeg   restaurace-maitrea.cz/projekt/

 

https://www.valueoftruth.org/endtimes/gamatria.jpg

Učiteľ večnej smrti - Maitreya

peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/ucitel-vecnej-smrti-maitreya/