*KAUZA : " Anna Záborská "

09.03.2016 12:40

anna zaborska

Kontroverzné vyjadrenie p.Záborskej - žena chce predsedať politickej strane ?!

Viac tu: https://spravodajskenoviny.webnode.sk/news/kontroverzne-vyjadrenie-p-zaborskej-zena-chce-predsedat-politickej-strane/