*KAUZA: "Akčný plán Stratégie celoživotného vzdelávania"

01.02.2015 17:58

https://zspovke.edupage.org/photos/icons/img002.jpg

Protest proti predčasnej sexualizácii detí

spravodajskenoviny.webnode.sk/news/protest-proti-predcasnej-sexualizacii-deti/

 

Občané odmítají zavádění genderové ideologie do škol

Na gemerskej škole v Košiciach učili nemoralne praktiky ako praktizovať orálny a análny styk!

Akčný plán Stratégie celoživotného vzdelávania 2011

ec.europa.eu/epale/de/node/3692