George Soros během papežské návštěvy v USA zaplatil 650 000 dolarů, aby ovlivnil biskupy

14.10.2016 11:52

E-maily uniklé prostřednictvím WikiLeaks prozrazují, že globalistický miliardář George Soros – jeden z nejštědřejších sponzorů Hilary Clintonvé – zaplatil 650 000 dolarů, aby ovlivnil návštěvu papeže Františka v USA v září 2015 s cílem „změnit přístupy a priority národa před prezidentskou kampaní v roce 2016“.

George Soros během papežské návštěvy v USA zaplatil 650 000 dolarů, aby ovlivnil biskupy

Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v dubnu 2015 a ze zprávy o jejich efektivním využití vyplývá, že bylo dosaženo úspěchů, mezi něž patří „platby jednotlivým biskupům, aby se více veřejně vyslovovali pro podporu ekonomické a rasové spravedlnosti, a tím se začal vytvářet silný blok biskupů, kteří budou zajedno s papežem“.

 

Peníze byly poskytnuty dvěma americkým subjektům, které jsou podle zprávy zapojeny do dlouhodobého projektu na „změnu priorit katolické církve ve Spojených státech“. Jedná se o PICO, skupinu organizující komunitní aktivity věřících, a Faith in Public Life (FPL), progresivní skupinu působící v médiích na podporu levicové „sociální spravedlnosti“. Soros financuje celosvětově levicové aktivity a nyní vyšlo najevo, že podporuje snahy o zrušení pro-life zákonů po celém světě.

 

Zápis pořízený na jednání představenstva Sorosovy nadace Open Society Foundation v New Yorku v květnu 2015 ukazuje, že při přípravě jednotlivých iniciativ během papežské návštěvy skupina plánovala působit prostřednictvím jednoho z papežových nejbližších poradců, kardinála Oscara Rodrigueze Maradiagy, a konkrétně ho jmenovala ve své zprávě. Abychom využili příležitosti, kterou nabízí návštěva papeže v USA, uvádí se ve zprávě, „budeme podporovat organizační činnost PICO, abychom zapojili papeže do problematiky ekonomické a rasové spravedlnosti, zároveň využijeme vlivu kardinála Rodrigueze, papežova poradce, a na jaře nebo v létě vyšleme delegaci do Vatikánu, aby mu popsala situaci amerických katolíků s nízkými příjmy.“

 

V roce 2013 kardinál Rodriguez podpořil práci PICO ve videu natočeném během návštěvy zástupců PICO v jeho diecézi. „Chtěl bych vyzdvihnout veškeré jejích úsilí na podporu společenství víry,“ řekl... „Prosím, pomáhejte dál organizaci PICO.“

Následné oznámení o poskytnutí finančních prostředků na ovlivnění papežské návštěvy přichází roku 2016 ve zprávě nazvané Review Of 2015 U.S. Opportunities Fund. Sorosova organizace byla spokojena s výsledkem kampaně a považovala prohlášení biskupů proti prezidentským kandidátům „šířícím strach“ – čímž je pravděpodobně myšlen tým republíkánů a konkrétně snad Trump – za výsledek svých snah. „Důsledky této práce a vztahů, které posílila, lze spatřovat v širokém spektru náboženských představitelů ostře kritizujících prezidentské kandidáty, kteří šíří strach,“ uvádí se ve zprávě.

Souhrnná zpráva navíc říká, že toto financování bylo užitečné k potírání „anti-homosexuální rétoriky“ v médiích. „Účinnost mediální kampaně lze spatřovat ve schopnosti týmu reagovat a potírat anti-homosexuální rétoriku, jež se objevila po zveřejnění informací o Kim Davisové (úřednice z Kentucky, která byla uvězněna za odpírání soudnímu příkazu k vydání potvrzení o sňatku homosexuálním párům, a s níž se setkal papež),“ uvádí se ve zprávě.

 

Grant konkrétně zaměřený na „prorodiný“ program měl přesunout pozornost od obrany manželství k snahám o rovnost příjmů. „Média FPL, koncipování a práce s veřejným míněním, včetně provádení průzkumu prokazujícího, že katoličtí voliči reagují na papežovo zaměření na nerovnost příjmů, přínosné mediální zpravodajství, které prosazuje myšlenku, že být „prorodinný“ vyžaduje řešení rostoucí nerovnosti,“ píše se v květnové zprávě.

 

Právnička Elizabeth Yoreová, která byla členkou delegace Heartland Institute, jež v dubnu 2015 odcestovala do Vatikánu naléhat na papeže Františka, aby přehodnotil, zda má spoléhat na zastánce kontroly populace OSN, kteří propagují klimatické změny, hovořila s LifeSiteNews.com o této Sorosově iniciativě. „Katolíci v USA tvoří obrovský a vlivný volební blok,“ řekla. Soros „využívá hlavu katolické církve k ovlivňování tohoto významného volebního bloku,“ aby s pomocí „papežské kazatelny“ zajistil zvolení Hilary Clintonové.

 

Yoreová zdůraznila, že „to není poprvé, kdy toto neblahé spojenectví Sorose a Vatikánu úspěšně spolupracovalo na politickém projektu“. Připomněla, že v roce 2015 „Sorosovi agenti ve Vatikánu režírovali ve prospěch Sorose a OSN environmentální agendu papeže Františka, apoštolskou exhortaci o změně klimatu, oceňovanou papežovu podporu cílů udržitelného rozvoje OSN a papežovo apoštolské požehnání pařížské dohodě o klimatu“.

 

Pokud jde o Sorosův cíl změnit priority katolické církve směrem od morálních absolutně platných pravd, dva američtí biskupové v těchto snahách vynikají jako jeho velcí zastánci. Biskup ze San Diega Robert McElroy opakovaně zdůrazňuje změnu priorit Církve a podporuje Františkova „oblíbeného syna“, chicagského arcibiskupa Blase Cupicha. McElroy způsobil rozruch na zasedání biskupské konference USA loni v listopadu, když usiloval o změnu dokumentu, jenž katolíkům poskytoval pokyny, jak volit.

 

McElroy tento dokument ostře kritizoval za to, že se nedrží priorit papeže Františka – konkrétně mu vadilo, že se v dokumentu klade příliš velký důraz na potraty a eutanazii, a není věnován dostatečný prostor chudobě a životnímu prostředí. Cupich později chválil McElroyovo vystoupení jako „opravdu zářný okamžik“ jednání biskupské konference a vyslovil se pro to, aby byl položen důraz na zhoršování životního prostředí a celosvětové chudoby na úkor pasáží o potratech a eutanazii.

 

V závěru zprávy popisujícím úspěšnost grantu na ovlivnění papežské návštěvy Sorosova organizace vyjadřuje velkou spokojenost s výsledky. Pokud jde o výhledy do budoucnosti, jsou nadšeni, že „již probíhá uskutečňování“ dlouhodobého cíle, jímž je změna priorit katolických biskupů ve Spojených státech.05. 09. 2016, LifeSiteNews