Falošné proroctvo Dávida Wilkersona z r.1973

05.11.2013 18:17

proroctvo.blogspot.sk/2011/12/videnie-1973-david-wilkerson.html

 

Falošná Vízia o pápežovi:

 

Zvláštne prenasledovanie katolíckych charizmatikov

„...

Pozorujte pápeža! Ten zaujme negatívny postoj proti charizmatickému hnutiu vo vnútri katolíckej Cirkvi.

....“

D.Wilkerson vnímal, že v buducnosti pápež zaujme negatívny postoj proti "charizmatickému hnutiu" vo vnútri Cirkvi.

 

Zaujímavé, že keď na jednej strane poukazuje na chybu pápeža - ako negatívne zaujme postoj voči "charizmatickému hnutiu" a dokonca vníma ako ten istý pápež vedie zjednotené cirkvi (tzv. "Nad Cirkev"), ktorá bude schvaľovať homosexualitu - ako to, že na druhej strane vníma tzv. "podzemnú cirkev" za pozitívnu, ktorú nevedie pápež, ale údajne Duch Svätý.

 

Ak by bolo proroctvo D.Wilkersona od Boha, muselo by poukazovať na proti-pápeža (anti-pápeža), čiže neprávoplatne dosadeného pápeža, ako to bolo už v minulosti viac-krát a predpovedané aj sv.Františkom z Assisi. Avšak Wilkerson vnímal pápeža za zbytočného dokonca aj v tzv."podzemnej Cirkvi", ktorú údajne bude viesť Duch Svätý.

Podobné falošné vízie mala aj Mária Božieho Milosrdenstva (MBM) z Írska, ktorá vnímala posledné časy tak, že Cirkev bude bez pápeža (resp. že Cirkev bude viesť apoštol Peter z Neba) 

V oboch prípadoch sa jedná o dezinformácie a falošné správy o buducnosti Cirkvi, pretože aj keď prenasledovanie Cirkvi a pápeža bude súčasťou posledných čias, predsa pápež bude tým, ktorí bude viesť Cirkev až do príchodu Ježiša Krista ako "kormidelník" svoju loď, či "zástupca Ježiša Krista na zemi"?!

Nenechajte sa zmiasť údajnými naplnenými predpovedanými udalosťami, ale skúmajte vieru a mravy ako obsahu posolstva, tak aj samotného vizionára.

D.Wilkerson ako protestant (a tak aj zomrel), neuznával neomylnosť pápeža a preto je pochopiteľné, že prijal svoje vízie za pravdivé (od Boha), aj keď boli zamerané proti pápežovi - neomylnému strážcovi viery. Posledným pápežom (podľa vízie sv.Malachiáša) je súčasný pápež František a ten nie lenže sa jasne vyjadril proti homosexualnym praktikám, ale podporuje aj "charizmatické hnutie" v katolíckej Cirkvi. 

KAUZA: "pp.František"