Dočasné udalosti, ktoré charakterizujú odvolanie Mons.Bezáka

10.10.2013 18:50

18. apríla  menovaný a vysvätený 6. Júna 2009 za trnavského arcibiskupa  Mons.Bezák

22. januára – 1. Februára 2012 / Apoštolská vizitácia v trnavskej arcidiecéze, pod vedením biskupa Mons.Ján Baxant

 

https://www.trnavskyhlas.sk/clanky/bezak-u-papeza.jpg

 

15.2.2012 / Mons. Róbert Bezák na audiencii u Svätého Otca (Benedikta XVI.) vo Vatikáne

26. jún 2012 / č.1714/12/ List zverejnený apoštolským nunciom na Slovensku: Mons.M.Giordana
- preferuje žiadosť kongregácie pre biskupov, schválenú Svätou Stolicou (pápežom Benediktom XVI.), o odstúpení Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

V ten istý deň: 26. Júna 2012 – Mons.Bezák odmieta odstúpenie – neprijíma demisiu.
- následne sú Svätá Stolica (pápež) informovaní apoštolským nunciom: Mons.M.Giordanom o neprijatí odstúpenia Mons.Bezáka.
- po tejto odozve, Svätá Stolica (pápež) reaguje a informuje ap.nuncia: Mons.M.Giordana, nasledovne, že Mons.Bezák má odstúpiť z funkcie trnavského arcibiskupa do 5 dní a 2.júla bude jeho abdigácia oficiálne zverejnená. 

27. júna 2012 / č.1722/12 / List zverejnený apoštolským nunciom na Slovensku: Mons.M.Giordana
-  preferuje žiadosť Svätej Stolice (pápeža) o definitívnom odstúpení Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, ktoré sa má uskutočniť do 2.júla 2012

1.júla 2012 / Verejné vyjadrenie Mons.Bezáka o vyhlásení Svätej Stolice k odstúpeniu Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

2. júla 2012 / Oficiálne odstúpenie Mons.Róberta Bezáka z funkcie trnavského arcibiskupa