Dekrét vydaný arcibiskupom Mons.Mark Coleridge proti zjaveniam Márie Božieho Milosrdenstva (MBM)

16.08.2013 09:41

 

Issued to the clergy, religious and lay faithful of the Archdiocese of Brisbane, the reproduced image below of the official pastoral letter from the Archbishop of Brisbane, the Most Reverend Mark Coleridge, effectively makes it official the Church's condemnation of the false prophet Maria Divine Mercy or MDM.  As of May 28th, 2013, several online sites have already reported this such as the Adriansharp blog site  with the pdf file of the Letter you can download here.

Needless to say, followers of the discredited scam prophet will no doubt dismiss this Church issued assessment which should not be surprising at all since Satan will never follow the Church founded by the Son of its arch-enemy.

Vydané kléru, rehoľníkom a laikom arcidiecézy Brisbane, reprodukovať obraz pod úradnym pastierským listom od arcibiskupa Brisbane, najmä ctihodnému Mark Coleridge, s účinnosťou oficiálne cirkevne odsúdenie falošnej prorokyni "Maria Božieho milosrdenstva" alebo MDM (MBM). 28.mája 2013, niekoľko webov nahlásili na stránkach blogu Adriansharp s PDF súboru listu si môžete stiahnuť TU.
Ani netreba hovoriť, že prívrženci (stúpenci) zdiskreditovaného falošného (podvodného) proroka nebudú mať žiadne pochybnosti zamietnuť toto cirkvou vydané posúdenie, čo by nemalo byť prekvapujúce, keďže satan nebude nikdy nasledovať cirkev založenú synom jeho nepriateľa.

mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.sk/2013/05/blog-post.html