Tentoraz sa africký hierarcha nielenže rozhodol vrátiť k svojmu manželstvu a Munovej sekte, ale zapojil sa aj do hnutia za zrušenie celibátu a oznámil založenie organizácie Married Priests Now1. Avšak rozpovedzme tento príbeh od počiatku.

Sedemdesiatšesťročný Emmanuel Milingo, emeritný katolícky arcibiskup Lusaky v Zambii, je zaujímavá postava. Známy je ako neortodoxný excentrik povestný praktizovaním podivných rituálov, veľmi častým vysluhovaním exorcizmu a obradov hraničiacich s mágiou, z premiešavania katolíckej liturgie s pohanskými vierami a animistickými rituálmi, a dokonca je obvinený i z praktizovania čarov.2

Narodil sa v roku 1930 v Zambii v kmeni Nguni náležiacemu k národu Zulu. Jeho matka prešla na kresťanstvo, keď mal deväť rokov. On sám sa „dostal" ku katolicizmu cestou od animistických kultov cez anglikanizmus. Prešiel kňazskou formáciou, hoci s určitými prekážkami: v istej chvíli utiekol zo seminára (podľa neho to bola záležitosť satana, ktorý nechcel, aby sa stal kňazom). Napriek „satanským" pokušeniam prijal Emmanuel roku 1958 kňazské svätenie. Sotva o jedenásť rokov neskôr ho pápež Pavol VI. vysvätil za biskupa Lusaky, čím sa ako 39-ročný stal najmladším černošským biskupom v Afrike.

Dňa 3. apríla 1973 Milingo zistil, že dostal dar uzdravovať chorých:3 „Boh ma poslal, tak ako Pán posiela svojich učeníkov, aby ohlasovali evanjelium, uzdravovali chorých a vyháňali démonov."4 Avšak vzhľadom na početné obvinenia z vykonávania rituálov, ktoré sa nezhodujú s učením a liturgiou Katolíckej cirkvi, sa Milingo od roku 1983 na príkaz pápeža Jána Pavla II. zdržoval v Ríme, kde zastával funkciu v Pápežskej rade pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.

Na svätých omšiach, ktoré slúžil, pri vykonávaní exorcizmu a pri „zázračných zjaveniach" sa zúčastňovali státisíce osôb. S prosbou o pomoc sa obrátila na neho aj známa talianska rodina Agnelliovcov, keď Giovannino, určený za vodcu impéria automobilky Fiat, ochorel na rakovinu. Taktiež 22 kardinálov a biskupov poslalo k zambijskému hierarchovi svojich chorých príbuzných a priateľov. Arcibiskup Milingo sa stal charizmatickým uzdravovateľom duší a tiel. Ukázalo sa, že má aj skutočný mediálny talent (výstupy na festivale v San Remo) a dokáže ho i pomerne dobre využiť.5

 

Ženatý biskup

Milingo, prahnúci po nových skúsenostiach a duchovných zážitkoch, sa spojil s Cirkvou zjednotenia. Už dlhé roky kontroverzný biskup ohlasoval potrebu boja (taktiež magického) s duchovnými mocnosťami temnoty - a podobnú potrebu hlásal vo svojich dielach i reverend Mun.6 Excentrický hierarcha bol zverbovaný Cirkvou zjednotenia ako osobnosť, ktorá mala slúžiť sekte na pritiahnutie ďalších stúpencov.

Ako sa ale neskôr ukázalo, kontakty Milinga s munistami sa začali už roku 1998, keď do talianskeho bytu arcibiskupa pricestovala emisárka sekty, Kórejčanka Maria Sung Rjae Sun, ktorá mu odovzdala špeciálne poslanie a pozvanie od samotného San Mjung Muna. Nasledujúce tri roky mámili hierarchu sľubmi, že za istých podmienok bude môcť evanjelizovať i vo vnútri samotnej sekty reverenda Muna. Milingo sa zapálil nadšením pre ideu kórejského guru.7

V roku 2001 vypukla obrovská mediálna búrka, keď Cirkev zjednotenia vyhlásila, že medzi svojimi vyznávačmi má aj katolíckeho duchovného, dokonca arcibiskupa. Dňa 27. mája toho istého roku počas hromadnej ceremónie v New Yorku, ktorej predsedal San Mjung Mun, sa nový člen sekty zosobášil so 43-ročnou kórejskou akupunkturistkou a lekárkou Mariou Sung Rjae Sunovou a stal sa tak od francúzskej revolúcie prvým ženatým katolíckym biskupom.8 Arcibiskup tiež potvrdil, že sa pokladá za munistu - člena Cirkvi zjednotenia reverenda Muna.9 Akoby toho ešte nebolo dosť, obrátil sa Milingo na Vatikán s prosbou o potvrdenie uzavretého zväzku katolíckym obradom.10

Reakcia Vatikánu na počínanie hierarchu bola okamžitá: arcibiskup Milingo sa dopustil „verejných a nebezpečných činov a výpovedí, keď sa pokúsil vstúpiť do údajného ,manželského zväzku‘ s Kórejčankou pani Mariou Sung; vstúpil do sekty reverenda San Mjung Muna, ktorá sa nazýva Family Federation for World Peace and Unification (Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie) a nezachoval jednotu s nástupcom Petra a biskupským kolégiom", oznámil hovorca Vatikánu Joaquin Navarro Valls.11

Vatikán stanovil tvrdé ultimátum. Kardinál Joseph Ratzinger, vtedajší prefekt vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, stanovil čas a podmienky návratu do Cirkvi: „Alebo Milingo zavrhne svoj zväzok, zriekne sa náboženstva Muna a vráti sa do Katolíckej cirkvi, alebo bude naň uvalená exkomunikácia".12 Zároveň s tým začali vo Vatikáne neoficiálne vplývať na Milinga, aby pre dobro Cirkvi zavrhol sektu a prijal pokánie.13 Taktiež rehoľné sestry z kongregácie, ktorú Milingo založil, sa domáhali od zambijskej vlády, aby chránila arcibiskupa pred zhubným vplyvom Kórejčanky a arcibiskup Antonini Orlando (pápežský nuncius v Zambii) obvinil Cirkev zjednotenia z rozosievania zmätku vo veci arcibiskupa Milinga.14

Záležitosť zambijského arcibiskupa veľmi prežíval i pápež Ján Pavol II., ktorý mu adresoval osobitný list. Ten - ako potom priznal aj sám Milingo - zohral kľúčovú rolu v jeho rozhodnutí vrátiť sa do Cirkvi. Dňa 7. augusta 2001 v Castel Gandolfo prišlo k stretnutiu „márnotratného biskupa" so Svätým Otcom - jeho výsledkom bolo, že sa Milingo zriekol spolužitia s Mariou Sung, ako aj všetkých kontaktov s Munom a jeho Federáciou rodín za svetový mier a zjednotenie. Krátko na to vystúpil v televízii RAI ospravedlňujúc sa všetkým za pohoršenie a verejne vyjadril pokánie. Odišiel do jedného z kláštorov v Argentíne neďaleko Buenos Aires. Strávil tu celý rok „reflexiou a pokáním".

Milingo sa rozhodol zriecť sa nielen svojej manželky, ktorú mu Mun pridelil, ale tiež mimoriadne originálneho spôsobu života, ktorý ho urobil jedným z najznámejších a najkontroverznejších katolíckych duchovných. Po návrate z izolácie sa usadil v mestečku Zagarolo neďaleko Ríma, kde sa zdržiaval pod dohľadom prefekta Kongregácie pre biskupov, kardinála Giovanniho Battistu Rea. Svoj návrat do náručia Cirkvi opísal v knihe Ryba vylovená z blata. Zdalo sa, že záležitosť je definitívne ukončená - žiadne ďalšie poblúdenie.

 

Láska až po hrob

Avšak začiatkom júna minulého roka sa arcibiskup Milingo vrátil do radov sekty, o čom informoval na tlačovej konferencii zvolanej na 12. júla do Washingtonu (pozri foto na s. 18). Priznal, že sa nedávno stretol so zakladateľom Munovej sekty. Potvrdil tiež, že aj napriek predchádzajúcim ubezpečeniam nikdy neprerušil kontakt so „ženou", lebo „sobáš je na celý život" a „láska je až po hrob". Vyhlásil, že dôvodom jeho definitívneho rozchodu s Cirkvou bolo predtým uzavreté manželstvo, ako aj to, že Cirkev nedoceňovala jeho dar uzdravovania a vykonávania exorcizmu. S Mariou Sung, s ktorou sa v sekte zosobášil, má v úmysle usadiť sa vo Washingtone a do Talianska sa už nevráti.

Milingo okrem toho prezradil, že poslal špeciálny list Benediktovi XVI., ale - ako dodal - nevidí dôvod, prečo by sa mal s ním stretnúť. „Je to moje dobrovoľné rozhodnutie, nikto mi nevymýval mozog," informoval.15 Vyhlásil sa za orodovníka kňazov, ktorí porušili kňazský celibát a oficiálne oznámil vznik hnutia Married Priests Now (Čas pre ženatých kňazov), v ktorom sa majú angažovať duchovní z Talianska, USA a Latinskej Ameriky.16

Hierarcha dodal, že všetko jeho konanie, ako aj jeho podpora ženatým kňazom vyplýva z jeho hlbokej lásky k Cirkvi17 a jeho cieľom je „zmierenie medzi Katolíckou cirkvou a ženatými kňazmi", ktorých počet odhaduje na 150-tisíc.18 Okrem toho konštatoval, že duchovní, ktorí sa kvôli žene zriekli sutany, predstavujú Cirkvou nedocenené bohatstvo. Svojím vystúpením Milingo začína krížovú výpravu usilujúcu o zrušenie celibátu, keďže „Boh mu osobne zjavil", že Cirkev je povinná zriecť sa celibátu duchovných. Celibát je podľa neho fasáda, ktorá skrýva poľutovaniahodný pravdivý obraz: tajné romániky a zväzky kňazov, nemanželské deti, homosexualitu a pedofíliu. Milingo rozhodne ubezpečil, že nemá v úmysle vytvárať spolu s vodcom Cirkvi zjednotenia konkurenciu pre Katolícku cirkev v Afrike, naopak, chce iniciovať väčšie porozumenie medzi katolicizmom a Munovým spoločenstvom.19 Arcibiskup už ale, bohužiaľ, nevysvetlil, ako má v úmysle uviesť do súladu vieru Katolíckej cirkvi v Krista ako jediného spasiteľa s doktrínou Cirkvi zjednotenia o mesiášskom poslaní reverenda Muna.

Po tom, ako bol San Mjung Mun niekoľkokrát obvinený z finančných machinácií - daňových priestupkov v Spojených štátoch - viditeľne opadla popularita jeho skupiny.20 K tomu sa ešte pridalo pôsobenie rozličných organizácií bojujúcich proti sekte. Akýmsi protijedom na problémy Muna má byť teda populárny a mediálny Milingo, ktorý mu pomôže získať nových adeptov. Vzbúrený hierarcha môže totiž pritiahnuť do sekty bývalých rímskokatolíckych duchovných, ktorí zanechali kňazský stav, ako aj tých afrických kňazov, ktorí neakceptujú zásady celibátu.21

Vzhľadom na vyjadrenia arcibiskupa Milinga Vatikán oznámil, že ak sa jeho deklarácie na tému celibátu a návratu do Munovej sekty ukážu byť pravdivé, nezostane nič iné, ako odsúdiť ho v súlade s cirkevným právom. Znamená to exkomunikáciu, čiže vylúčenie zo spoločenstva Cirkvi, a tiež prevedenie vzbúreného hierarchu do svetského stavu. Avšak ako uvažovali niektorí, arcibiskup Milingo je už de facto v stave exkomunikácie, čo presne definuje Kódex kánonického práva v kánone 1364: „odpadlík od viery, heretik alebo schizmatik podlieha exkomunikácii zaväzujúcej mocou samotného zákona, pri zachovaní ustanovenia kánonu 194, § 1, č. 2; duchovný môže byť okrem toho potrestaný trestami, ktoré sa uvádzajú v kánone 1336, § 1, č. 1, 2 a 3".

Spojenie s Munovou sektou, ako aj vyhlásenie návratu k „žene", s ktorou sa zosobášil, spadajú tiež pod reštrikciu kánonu 194: „mocou samotného zákona bude vylúčený z cirkevného úradu (ten): kto bol zbavený duchovného stavu; kto verejne odstúpil od katolíckej viery alebo spoločenstva s Cirkvou, a tiež duchovný, ktorý sa pokúsil uzavrieť manželstvo, hoci len civilné". Hrozia mu aj kajúcne tresty, o ktorých sa hovorí v kánone 1336: „tresty kajúcne, ktoré môžu zaväzovať páchateľa buď trvale, alebo na čas určený, resp. neurčený, okrem iných, eventuálne ustanovených zákonom, sú nasledujúce: zákaz alebo príkaz prebývania na stanovenom mieste alebo teritóriu; zbavenie moci, úradu, práva, privilégia, právomoci, milosti, titulu, vyznamenania, dokonca aj čestného; zákaz využívať to, čo bolo vymenované v bode č. 2, alebo zákaz používať to na stanovenom mieste či mimo stanoveného miesta; zákazy tohto druhu nikdy nepodliehajú neplatnosti".22

Vo Vatikáne nikto vážne neberie Milingovo vyhlásenie o „mierovom" spolunažívaní s Katolíckou cirkvou, ktorej vzbúrený biskup túži pomôcť len v zrieknutí sa celibátu. Tým skôr, že život dopísal ďalšiu kapitolu. Konkrétne ide o to, že totiž v septembri minulého roka Benedikt XVI. definitívne uvalil exkomunikáciu na arcibiskupa za to, že vysvätil za biskupov štyroch ženatých kňazov. „Apoštolská stolica s veľkým nepokojom sledovala činnosť vykonávanú Emmanuelom Milingom, ktorý založením spoločenstva ženatých kňazov zasieva rozkol a chaos medzi veriacich," vyhlásil Vatikán, zdôvodňujúc tak Milingovu exkomunikáciu.

 

O sekte reverenda Muna

Cirkev zjednotenia založil San Mjung Mun roku 1954 v Južnej Kórei. Jeho cieľom malo byť zjednotenie rozbitého kresťanstva a vyhlásenie Božieho kráľovstva na zemi pod vedením nového Mesiáša - reverenda Muna. Členovia sekty, napriek vyhláseniam o kresťanskom charaktere svojho spoločenstva, priznávajú, že Ježiš, hoci bol Mesiášom (novým Adamom), nedokázal naplniť svoje poslanie na zemi (mal sa zosobášiť s novou Evou a splodiť s ňou deti oslobodené od poškvrny dedičného hriechu). Preto Boh musel poslať nového, druhého Mesiáša, ktorý dovedie Božie dielo do konca. Stal sa ním San Mjung Mun; novou Evou zase jeho žena (už druhá; podľa niektorých prameňov dokonca až štvrtá - pozn. red.) - Hak Ča Han. Podľa munistov práve skrze vieru v ich božské poslanie dochádza k zmiereniu človeka s Bohom.23 Sám Mun sa pokladá za zakladateľa nového spoločenstva bez hriechu a jeho členmi môžu byť novomanželia, ktorí dostali jeho požehnanie na hromadnom sobášnom obrade.

Munova sekta oficiálne hlása i celkové zotieranie všetkých bariér medzi rasami, kultúrami a náboženstvami. Má však nielen duchovné ciele, ale i naskrze svetské. Už mnoho rokov je Cirkev zjednotenia vlastníkom niekoľkých titulov americkej tlače (napr. The Washington Times, The York City Tribune), vlastní dve univerzity (Sung Wha University v Soule a University of Brodgeport v štáte Connecticut), futbalový oddiel v Južnej Kórei, sieť čajových, ale aj mnohých iných podnikov prinášajúcich Munovi mnohomiliónové zisky. K tomu treba pridať poberanie 10 % príjmov od každého svojho stúpenca, ako aj skutočnosť, že jeho veriaci pracujú vo fabrikách patriacich sekte zadarmo.24

 

Kód arcibiskupa Milinga?

O osobu a činnosť arcibiskupa Milinga prejavil nedávno záujem tiež Dan Brown - kontroverzný autor kníh Anjeli a démoni a Da Vinciho kód. Na vlne „popularity" emeritného hierarchu chce Brown napísať ďalšiu knihu, tentoraz o exorcistoch, a Milinga prizýva k spolupráci. Arcibiskup z Afriky môže byť v tejto oblasti cenným zdrojom informácií. Podľa mienky vatikanistu z talianskeho denníka Il Giornale, Andrea Tornielliho, v Anjeloch a démonoch Dan Brown prejavil značnú neznalosť tejto témy a informácie pochádzajúce od vzbúreného hierarchu mu takisto môžu pomôcť aj pri napísaní filmového scenára hodného svojej povesti.25

 

Poznámky:

1 Sowa, K.: Biskup specjalnej troski (Biskup špeciálnej opatery). Týždenník Wprost 32/2006, s. 62

2 Tamže

3 Brączyk, M.: Czy arcybiskup zagra Watykanovi na nosie? (Zabrnká arcibiskup Vatikánu po nose?) Týždenník Przeglad 28/2004, s. 44

4 Rohoziński, J.: Milingo: skandalista czy reformator? (Milingo: škandalista či reformátor?) - https://www.polskieradio.pl/spoleczenstwo/temattygodnia/default.asp?id=245&md=0 (8. 10. 2002)

5 Brączyk, M.: c. d., s. 44

6 Terlikowski, T. P.: W imię Chrystusa - wróć (V mene Krista - vráť sa). Týždenník Nowe Państwo 36/2001, s. 35

7 Porov. rv/ua: Abp Tarcisio Bertone o abp Milingo - wywiad (Arcibiskup Tarcisio Bertone o arcibiskupovi Milingovi - rozhovor). Rádio Vatikán, 16. 9. 2002 - https://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=4170 (25. 8. 2006)

8 Sowa, K.: c. d., s. 63; Brączyk, M.: c. d., s. 44 - 45

9 Terlikowski, T. P.: c. d., s. 34

10 Brączyk, M.: c. d., s. 45

11 Ostrzeżenie dla abp. Milingo (Výstraha pre arcibiskupa Milinga) - https://info.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1152863958&dzi=1128967220 (17. 7. 2001); Terlikowski, T. P.: c. d., s. 34

12 Brączyk, M.: c. d., s. 45

13 Sowa, K.: c. d., s. 63

14 Rohoziński, J.: c. d. (8. 10. 2002)

15 Zajączkowska, B.: Zbuntowany arcybiskup (Vzbúrený arcibiskup). Týždenník Gość Niedzielny 31/2006, s. 26

16 Allen Jr., J. L.: Zambian archbishop breaks with Rome (Zambijský arcibiskup sa separuje od Ríma). National Catholic Reporter zo 14. 2. 2006 - https://www.nationalcatholicreporter.org/update/bn071406.htm (25. 8. 2006); Zajączkowska, B.: c. d., s. 26

17 Milingo raduna preti sposati (Milingov míting ženatých kňazov) – https://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/mondo/news/2006-08-22_1225731.html (22. 8. 2006)

18 Zajączkowska, B.: c. d., s. 26

19 Allen Jr., J. L.: c. d. (25. 8. 2006); Zajączkowska, B.: c. d., s. 26

20 Zajączkowska, B.: c. d., s. 26

21 Terlikowski, T. P.: c. d., s. 35

22 Sowa, K.: c. d., s. 63; Kodeks Prawa Kanonicznego (Kódex kánonického práva). Pallottinum, Poznań 1984

23 Sowa, K.: c. d., s. 63

24 https://www.iapprovethismessiah.com a tiež https://www.globalpolicy.org/ngos/analysis/1101moon.htm (25. 8. 2006); Zajączkowska, B.: c. d., s. 26

25 Milingo i Brown napiszą wspólną książkę? (Napíšu Milingo a Brown spoločnú knihu?) - https://www.rmf.fm/fakty (22. 7. 2006); Kontrowersyjny pisarz współpracuje z kontrowersyjnym biskupem (Kontroverzný spisovateľ spolupracuje s kontroverzným biskupom) - https://ksiazki.wp.pl/wiadomosci/id,32167, wiadomosc.html (21. 7. 2006)