Dátum: 07.11.2013

Vložil: Admin

Titulok: Re:Svätý alebo hriešnik ?!

Kedže sa predpokladá o svätosť v Nebi (nebeské Kráľovstvo - po smrti) tak bezohľadu na to, či bude alebo nebude vyhlásený za svätého - môže sa ním stať každý človek, ktorý za života na zemi síce bol veľkým hriešnikom, ale zmenil sa:

Napr. svätým sa stal kajuci lotor na kríži, ktorému Ježiš povedal, že ešte dnes s ním bude v raji.

Alebo Mária Magdaléna sa stala svätou, aj ked kedysi bola smilnicou.

Svätý Pavol ešte ako Šavol z Tarzu prenasledoval kresťanov až na smrť a predsa je svätý v Nebi.

Sv.František z Assisi žil hýrivým životom a vyžíval sa v bojoch, avšak zmenil sa a dnes ho vzývame za svätého. Podobne aj sv.Ignác z Loyoly.

Tých príkladov zo života svätých je veľa a aj v sučasnosti by sme mohli nájsť veriacich, ktorí kedysi žili v ťažkých hriechoch, lenže Boh ich zmenil a ak zomru v milosti posväcujucej - budeme ich príjmať za svätých, ktorí sú v Nebi.

Každý, kto vyzná svoje ŤAŽKÉ hriechy pred Bohom a kńazom, môže prísť do Neba a bude svätým. Čiže podmienkou je vyznať ťažké hriechy !

Pridať nový príspevok